Analyslista NU-sjukvården

Säkerhetsmeddelande gällande vakuumrör EDTA 5/4 ml Greiner Bio-One 454410 (20000987)

Rör med lot-nummer A23063D8 måste återkallas på grund av produktöverensstämmelse och säkerhetsskäl.
Kontakta Gunilla Mattisson på e-post: gunilla.mattisson@vgregion.se om ni har ovanstående lot-nummer på lager och meddela hur många rör som ska kasseras.

Läs i denna information

Kontaktperson hos Koncerninköp:
Helena Rydh
e-post: helena.rydh@vgregion.se


Sökresultat i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö