Kokain, screening, u-

System

Urin

Synonym

Bensoylecgonin    

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Beställningsblankett för droganalyser i urin
    10mL Vakuumrör Urin med dragkork (Gul), rund botten.
    Se provtagningsinstruktion i kvalitetssäkrad provförpackning, vilken beställes från lab.

  • Analysen avser även "crack".

Referensintervall

Negativ (< 150 µg/L bensoylecgonin)

Storhet och enhet

Masskoncentration, Negativ/Positiv 

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja