Kokain, screening, u-

Synonym

Bensoylekgonin, crack


System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

Ej påvisbar (<150 µg/L)

Storhet och enhet

Arbiträr koncentration, Ej påvisbar/Påvisbar

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja