Sök vård på rätt ställe

1177, vårdcentraler och sjukhus har olika uppdrag för att du som patient ska få vård på bästa sätt. När du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa får du snabbare hjälp om du kommer till rätt plats i vården redan från början. Här kan du läsa om vägarna till rätt vård.

1177 

Dygnet runt kan du kontakta 1177 genom att ringa 1177. Där arbetar sjuksköterskor som bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs. På webbplatsen 1177.se hittar du allmänna råd om symptom och sjukdomar samt annan viktig vårdinformation.

1177.se - webbplats

Sök vård på dagtid

På dagtid vänder du dig till en vårdcentral. Du behöver inte vara listad på en viss vårdcentral för att söka vård där. Ring, så ringer personalen upp dig på ett angivet klockslag. Vissa vårdcentraler har öppen mottagning utan tidsbeställning. Mer information om telefonnummer och öppettider till vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen finns på webbplatsen 1177.se

1177.se - webbplats

Sök vård på kvällstid, helg och natt

På kvällstid, helg och natt vänder du dig till en jourcentral. Jourcentralerna kan remittera till sjukhusens specialister. Ring gärna 1177 först för att få råd. Du kan ringa när som helst på dygnet. Mer information om telefonnummer och öppettider till jourcentralerna i Västra Götalandsregionen finns på webbplatsen 1177.se

1177.se - webbplats

jourcentraler i fyrbodal2.jpg

Akutmottagning − hela dygnet

Vid livshotande sjukdom och olycksfall eller andra tillstånd där du inte kan vänta på vård, åk till närmaste akutmottagning eller ring 112.
NU-sjukvårdens akutmottagning finns på NÄL i Trollhättan. Observera dock att du ska åka till Uddevalla sjukhus om det gäller ögonsjukvård. 

Specialistvård på sjukhus

Om du inte behöver akutsjukvård krävs ett medicinskt underlag för att få specialistvård på sjukhus. I första hand ska det vara genom en remiss från läkare på den vårdcentral som först bedömt ditt vårdbehov. Du har också möjlighet att göra en så kallad egenremiss / egen vårdbegäran. En sådan innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård.

1177.se - information om remisser

Egenremiss / egen vårdbegäran

Vårdgarantin

Vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Den anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård. Tidsgränserna ser olika ut för primärvård och specialistvård och beror också på vilken vård du söker. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du kan få vård inom vårdgarantins gränser.

Har du frågor om betalningsförbindelse kontakta din klinik i NU-sjukvården via telefonväxeln.

Vårdgaranti i Västra Götaland

Väntetider i vården