Digitala tjänster

Via digitala tjänster kan du uträtta olika ärenden via dator, mobil eller läsplatta på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika tjänsterna.

Personlig vårdinformation

Genom att logga in på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.

Digitala vårdmöten

Här hittar du information om digitala vårdmöten. Du träffar din vårdkontakt via ett videosamtal.

Digitala kallelser

Du kan välja att få information från sjukvården digitalt i första hand. Då kommer meddelanden från sjukvården via 1177.se, när det är möjligt.

Stöd och behandling

I Stöd och behandling kan du tilldelas digitala stöd- eller behandlingsprogram som din vårdgivare tycker är relevanta för just dig.