Praktik för utlandsstuderande läkare, PTU

Läkare

Information till dig som studerar till läkare utomlands och vill göra din praktik inom NU-sjukvården.

Vänligen notera att de som har en anknytning till NU-sjukvårdens närmområde har förtur till VFU-platserna.

Please note: One of the things we require from our internes is to be able to speak swedish fluently; hence we sadly cannot accept applications from those who do not fullfill that requirement.

Hur söker jag praktiktjänst som utlandsstuderande?

Allt som behövs för att söka praktiktjänst som utlandsstuderande (PTU) hos oss i NU-sjukvården hittar du i ansökningsformuäret:

Ansökningsformulär PTU

Uppgifterna och de intyg som efterfrågas skickar du till utlandsstuderande.nu@vgregion.se. Studierektorsgruppen gör sedan en uttagning och sammanställer önskemål utefter klinikernas möjligheter.

Ansökningsprocessen

Hur processsen för ansökan om praktik för en utlandsstuderande ser ut för respektive termin, samt deadlines att förhålla sig till, beskrivs i dokumentet:

Ansökningsprocess PTU

Tänk på att ansökan för praktik under vårterminen 2025 startade redan i oktober 2023.