Öppettider i sjukhusets entréer

Öppettider på NÄL

Huvudentrén har öppet kl. 06.00-20.00 alla dagar i veckan. 

Akutmottagningen på NÄL har öppet dygnet runt. 

När huvudentrén är stängd

Allmänna besökare 

 • När huvudentrén är stängd hänvisas allmänna besökare till entrén som ligger vänster om akutmottagningen. Där använder du porttelefonen skyltad "vakten" vid dörren. Du kopplas då till väktare som hjälper dig.

Besökare till akutmottagningen

 • Besökare hänvisas till akutmottagningens entré. 

Besökare till förlossningen

 • Besökare hänvisas till förlossningens entré. Om entrén är låst använder du porttelefonen skyltad "förlossningen" vid den inre dörren. Du kopplas då till förlossningspersonal som hjälper dig. 

Besökare till vuxenpsykiatrins akutmottagning

 • Besökare hänvisas till entrén för vuxenpsykiatrisk akutmottagning. Om entrén är låst använder du porttelefonen skyltad "psykiatriska akutmottagningen" vid dörren. Du kopplas då till vårdpersonal som hjälper dig. 

Öppettider på Uddevalla sjukhus

Huvudentrén har öppet måndag-fredag kl. 06.00-20.00, lördag-söndag kl. 07.30-20.00. 

 • För akut ögonsjukvård på dagtid (kl. 08.30-16.30)
  Gå till ögonmottagningen (målpunkt A, plan 7, grön korridor).
 • För akut ögonsjukvård på kvällar, nätter och helger 
  Välj "ÖGONJOUR-AVD3" på porttelefonen intill dörren vid huvudentrén. Du kopplas till vårdpersonal. 
 • Övriga besök när entrén är stängd
  Använd porttelefonen intill dörren vid huvudentrén. Välj "Väktare" på porttelefonen. Du kopplas till väktare som hjälper dig.  

Receptioner

Både Uddevalla sjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) har varsin reception som ligger vid respektive sjukhus huvudentré.

Se öppettiderna