Om NU-sjukvården

NU-sjukvården är en förvaltning i Västra Götalandsregionen. Våra sjukhus är Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Vi finns också på Brinkåsens vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg och har ett 20-tal mottagningar i närområdet.

Våra cirka 5 000 medarbetare erbjuder specialiserad vård inom många områden till invånarna i hela Västra Götalandsregionen. Våra patienter kommer i huvudsak från Fyrbodals fjorton kommuner samt Lilla Edet.

NÄL är i huvudsak inriktad på akutsjukvård och Uddevalla sjukhus på planerad vård.

Fakta om NU-sjukvården

 • har 290 000 invånare i närområdet
 • har cirka 5000 anställda - av dem är 1 600 sjuksköterskor, 1 600 undersköterskor och 740 läkare
 • har medarbetare som representerar ett 20-tal olika yrken
 • har 610 vårdplatser för inneliggande patienter inom somatisk och psykiatrisk vård
 • utför 195 000 vårddygn i slutenvård per år
 • genomför 18 600 operationer per år, varav 5100 är akuta
 • tar hand om 2 830 förlossningar per år
 • har 200 200 läkarbesök per år
 • tar emot 443 100 besök i öppenvård
 • omsätter 5,8 miljarder kronor
 • en vanlig dag föds 8 barn på förlossningsavdelningen
 • en vanlig dag tas 180 patienter emot på vår akutmottagning
 • en vanlig dag besöker 1 200 patienter oss för öppenvårdsbesök

(OBS! Alla siffror är cirka-tal. Uppgifterna baseras på 2023 års resultat.)