Utbildning i NU-sjukvården

Inom NU-sjukvården bedrivs mycket utbildning på olika nivåer. Under utbildningstiden görs praktikperioder på sjukhuset. Dessutom kompetensutvecklas personal löpande.

Sjuksköterskeutbildning

I samarbete med sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst bedrivs verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i NU-sjukvården.