Utbildning till sjukvårdsbiträde

NU-sjukvården, Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla Vuxenutbildning startade hösten 2023 en gemensam utbildning till sjukvårdsbiträde.

Vad gör sjukvårdsbiträden?

Som sjukvårdsbiträde hjälper och avlastar du vårdpersonalen genom att till exempel hjälpa patienterna att tvätta sig, klä på sig och äta. Att det finns sjukvårdsbiträden på sjukhuset är viktigt i syfte att frigöra tid för undersköterskor, som i sin tur kan göra delar av sjuksköterskans sysslor.

Om utbildningen

Utbildningen är nio månader lång och motsvarar första delen av undersköterskeutbildningen. Det är en lärlingsutbildning där upp till fyra dagar per vecka består av arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på avdelningar inom NÄL och Uddevalla sjukhus.

Lärarna kommer från Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla Vuxenutbildning men all utbildning äger rum i NU-sjukvårdens lokaler.

Mer information

Läs mer om utbildningen på Uddevalla Vuxenutbildnings webbplats

Läs mer om utbildningen på Kunskapsförbundet Västs webbplats

Intervju med Victoria Qvarnström, sjukvårdsbiträde i NU-sjukvården