Miljö och hållbarhet

NU-sjukvården finns till för våra patienter och för att säkerställa trygghet och hälsa för de boende inom Västra Götalandsregionen. Hållbarhetsarbetet är en viktig del i det förebyggande och framtida arbetet för en friskare befolkning.

Det finns en tydlig koppling mellan klimatförändring, miljöförstöring och människors hälsa. NU-sjukvårdens ambition är att se hållbarhet utifrån ett helhetsgrepp med en social, ekonomisk och ekologisk dimension. Vi eftersträvar att bedriva en hållbar hälso- och sjukvård. 

NU-sjukvården bidrar till mycket positivt i samhället men vår verksamhet är energiintensiv och resurskrävande och har därför en stor miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med våra lokala miljöfrågor för att förbättra vår miljöprestanda och minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar efter ett miljöledningssystem som är uppbyggt i enlighet med ISO14001.

Läs mer om hur VGR arbetar med miljö.