Kontakta presstjänsten

Presstjänsten svarar på faktafrågor om NU-sjukvården, förmedlar kontakt med aktuella talespersoner och ger information om skadeläget vid olycksfall, när det är möjligt.

NU-sjukvårdens presstjänst är öppen helgfria vardagar, kl. 8:00-16:30.

Olycksfallsinformation

I samband med olycksfall kan NU-sjukvårdens presstjänst lämna avidentifierad information om patientens tillstånd vid ankomsten till akutmottagningen, men inte ge uppdateringar om utvecklingen för patienten.

Mer om olycksfallsinformation

När presstjänsten är stängd finns en möjlighet att få uppgifter om olycksfall via funktionen NU-TiB, NU-sjukvårdens tjänsteman i beredskap. Sök NU-TiB via växeln 010-435 00 00, på kvällar och helger. NU-TiB svarar dock inte på generella pressfrågor, de hänvisas till presstjänstens öppettider.

Generellt fotoförbud

Om du vill fotografera eller filma i NU-sjukvårdens lokaler behöver du tillstånd. Detta av hänsyn till patientsekretessen samt anhörigas, andra besökares och personalens integritet. Kontakta NU-sjukvårdens presstjänst.