Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukhuskyrkan

Personal sjukhuskyrkan NU-sjukvården

Vi finns för dig! Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare.

Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas inom NU-sjukvården, patienter, närstående och personal. Vi arbetar med själavård, krisstöd, gudstjänster samt leder reflektionsgrupper och utbildningar för personal. 

Sjukhuskyrkan finns på både NÄL och på Uddevalla sjukhus. Kontakta oss via växeln på telefon 010-435 00 00.

Sjukhuskyrkan på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus)

Besök oss
Mellan målpunkt A och B på plan 2 (entréplan). Här finns meditationsrum och sjukhuskyrkans expedition. 

Sjukhuskyrkan på NÄL är normalt bemannad vardagar kl. 08.00-16.30. Du når oss på 010-435 00 00. Fråga efter Sjukhuskyrkan NÄL.

Vid icke brådskande ärenden prova sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se.

Gudstjänster i meditationsrummet på NÄL:

  • Gudstjänst varje söndag kl. 16.00, sänds också på internradion kanal 6.
  • Nattvardsgudstjänst onsdagar kl. 16.00.
  • Meditationsrummet är öppet för stillhet alla dagar.

Mer information

Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus

Besök oss
Målpunkt A, intill den stora hisshallen på entréplanet. Här finns andaktsrum och sjukhuskyrkans expedition. 

Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus är normalt bemannad vardagar kl. 08:00-16:00.

E-post: sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se

Gudstjänster i andaktsrummet på Uddevalla sjukhus

  • Nattvardsandakt måndagar kl.16.00.
  • Andaktsrummet är öppet för stillhet alla dagar.

Mer information

Beredskap / Jour

Sjukhuskyrkans beredskap / jour innebär att sjukhusets personal vid akuta situationer kan nå någon av oss mellan 08.00-21.00 alla dagar under året. Sökning sker via växeln på telefon 010-435 00 00. Uppge om det gäller Uddevalla sjukhus eller NÄL.

Avsked vid dödsfall

Sjukhuskyrkan kan bistå med hjälp och stöd vid avsked i samband med dödsfall. Avsked kan ske på avdelning eller vid avskedsrummet som ligger i anslutning till bårhuset. Avsked vid bårhusets avskedsrum skall bokas hos bårhuspersonalen som nås via växeln på telefon 010-435 00 00

Stödgrupper för närstående vid dödsfall

Föräldrar som förlorat spädbarn 

Stödgrupp för föräldrar som förlorat barn, som dött strax före förlossning och upp till ett års ålder. Stödgruppen träffas i Lextorpskyrkan i Trollhättan. 

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Svante Classon  010-435 65 60   sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se

Barn och ungdomar, cirka 7-17 år, samt deras vuxna 

Stödgrupp för barn/ungdom i skolåldern, cirka 7-17 år, som förlorat en viktig närstående. Tillsammans arbetar vi med vad som blivit annorlunda efter dödsfallet. I samtal, lek, bild, musik och ord, beroende på ålder, ger vi uttryck för sorgen, saknaden och framtidstankar. Stödgruppen träffas i Götalundens kyrka i Trollhättan, bakom Trollhättans resecentrum. Parallellt finns möjlighet för föräldrar att träffa andra vuxna under ledning.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Birgitta Edvinson 010-435 65 61 sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se

Unga vuxna, cirka 18-25 år 

För dig som är cirka 18-25 år och har förlorat en viktig närstående. Den du saknar kan ha dött av olika orsaker och tiden sedan det hände kan skilja. Det är aldrig försent att ta tag i sorgen. Oavsett kulturell eller religiös tillhörighet är alla välkomna. All forskning säger att en av de saker som hjälper bra i sorgen är att få träffa andra som delar samma erfarenhet.

Vi träffas en gång i månaden. Du väljer om du vill vara med varje gång eller enstaka. Du låter oss veta dagen innan om du kommer på Instagram; ungavuxna_i_sorg.

Vi träffas i Götalundens kyrka i Trollhättan, bakom Trollhättans resecentrum, under hösten 2020, den första tisdagen i varje månad, kl. 17-19. Start 1 september 2020.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Birgitta Edvinson 010-435 65 61   sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se

Leva vidare-grupp, SPES

Samtalsgruppen för efterlevande är öppen för alla som förlorat någon närstående genom självmord. Samtalen kan handla om sorg, skuld, varför?, ilska mot människor och kanske mot Gud.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Lars Johansson tel. 010-435 65 63

Leva vidare-grupp utifrån palliativa enheten

Samtalsgrupp för efterlevande. Gruppen samlas i Sjukhuskyrkans lokaler på Uddevalla sjukhus.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Jennie Andersson 010-435 65 67

Senast uppdaterad: 2021-12-01 12:10