Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukhuskyrkan

Vi finns för dig! Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare.

Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas inom NU-sjukvården, patienter, närstående och personal. Vi arbetar med själavård, krisstöd, gudstjänster samt leder reflektionsgrupper och utbildningar för personal. 

Sjukhuskyrkan finns på både NÄL och på Uddevalla sjukhus. Kontakta oss via växeln på telefon 010-435 00 00.

Sjukhuskyrkan på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus)

Besök oss
Mellan målpunkt A och B på plan 2 (entréplan). Här finns meditationsrum och sjukhuskyrkans expedition. 

Sjukhuskyrkan på NÄL är normalt bemannad vardagar kl. 08:00-16:30. 

Gudstjänster i mediationsrummet på NÄL

  • Gudstjänst varje söndag kl 16:00
  • Nattvard varje onsdag kl. 16:00

Mer information

Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus

Besök oss
Målpunkt A, intill den stora hisshallen på entréplanet. Här finns andaktsrum och sjukhuskyrkans expedition. 

Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus är normalt bemannad vardagar kl. 08:00-16:00.

Gudstjänster i andaktsrummet på Uddevalla sjukhus

  • Nattvard varje måndag kl. 16:00

Beredskap / Jour

Sjukhuskyrkans beredskap / jour innebär att sjukhusets personal vid akuta situationer kan nå någon av oss mellan 08.00-21.00 alla dagar under året. Sökning sker via växeln på telefon 010-435 00 00. Uppge om det gäller Uddevalla sjukhus eller NÄL.

Avsked vid dödsfall

Sjukhuskyrkan kan bistå med hjälp och stöd vid avsked i samband med dödsfall. Avsked kan ske på avdelning eller vid avskedsrummet som ligger i anslutning till bårhuset. Avsked vid bårhusets avskedsrum skall bokas hos bårhuspersonalen som nås via växeln på telefon 010-435 00 00

Stödgrupp för föräldrar

Stödgrupp för föräldrar vars barn dött i intrauterin fosterdöd, perinatal död eller plötslig spädbarnsdöd. Stödgruppen träffas i Lextorpskyrkan i Trollhättan. 

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Karolina Hedlund Carlsson 010-435 65 62

Stödgrupp för barn och ungdomar 

Stödgrupp för barn/ungdom i skolåldern som förlorat en familjemedlem. Tillsammans arbetar vi med vad som blivit annorlunda efter dödsfallet. I lek, bild och ord ger vi uttryck för sorgen och saknaden. Stödgruppen hålls på Oliven som ligger centralt i Vänersborg.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Birgitta Edvinson 010-435 65 61

Leva vidare-grupp, SPES

Samtalsgruppen för efterlevande är öppen för alla som förlorat någon närstående genom självmord. Samtalen kan handla om sorg, skuld, varför?, ilska mot människor och kanske mot Gud.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Birgitta Edvinson 010-435 65 61

Leva vidare-grupp utifrån palliativa enheten

Samtalsgrupp för efterlevande. Gruppen samlas i Sjukhuskyrkans lokaler på Uddevalla sjukhus.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Jennie Andersson 010-435 65 67

Senast uppdaterad: 2019-08-28 11:16