Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronapandemin medför flera tillfälliga förändringar inom NU-sjukvården, exempelvis vad gäller besök på sjukhuset och verksamheten på vissa enheter.  Läs mer på NU-sjukvården samlingssida om coronavirus

Sjukhuskyrkan

Personal sjukhuskyrkan NU-sjukvården

Vi finns för dig! Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare.

Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas inom NU-sjukvården, patienter, närstående och personal. Vi arbetar med själavård, krisstöd, gudstjänster samt leder reflektionsgrupper och utbildningar för personal. 

Sjukhuskyrkan finns på både NÄL och på Uddevalla sjukhus. Kontakta oss via växeln på telefon 010-435 00 00.

Sjukhuskyrkan på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus)

Besök oss
Mellan målpunkt A och B på plan 2 (entréplan). Här finns meditationsrum och sjukhuskyrkans expedition. 

Sjukhuskyrkan på NÄL är normalt bemannad vardagar kl. 08.00-16.30. Du når oss på 010-435 00 00. Fråga efter Sjukhuskyrkan NÄL.

Vid icke brådskande ärenden prova sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se.

Gudstjänster i mediationsrummet på NÄL

  • Gudstjänst varje söndag kl. 16.00 på internradion kanal 6
  • Andakt vardagar kl. 16.00 på internradion kanal 6
  • Meditationsrummet är öppet för stillhet alla dagar

Mer information

Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus

Besök oss
Målpunkt A, intill den stora hisshallen på entréplanet. Här finns andaktsrum och sjukhuskyrkans expedition. 

Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus är normalt bemannad vardagar kl. 08:00-16:00.

E-post: sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se

Gudstjänster i andaktsrummet på Uddevalla sjukhus

  • Inga andakter tills vidare
  • Antaktsrummet är öppet alla dagar till kl. 17.00

Mer information

Beredskap / Jour

Sjukhuskyrkans beredskap / jour innebär att sjukhusets personal vid akuta situationer kan nå någon av oss mellan 08.00-21.00 alla dagar under året. Sökning sker via växeln på telefon 010-435 00 00. Uppge om det gäller Uddevalla sjukhus eller NÄL.

Avsked vid dödsfall

Sjukhuskyrkan kan bistå med hjälp och stöd vid avsked i samband med dödsfall. Avsked kan ske på avdelning eller vid avskedsrummet som ligger i anslutning till bårhuset. Avsked vid bårhusets avskedsrum skall bokas hos bårhuspersonalen som nås via växeln på telefon 010-435 00 00

Stödgrupp för föräldrar

Stödgrupp för föräldrar vars barn dött i intrauterin fosterdöd, perinatal död eller plötslig spädbarnsdöd. Stödgruppen träffas i Lextorpskyrkan i Trollhättan. 

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Sjukhuskyrkans kontaktperson: Svante Classon  010-435 65 60

Stödgrupp för barn och ungdomar 

Stödgrupp för barn/ungdom i skolåldern som förlorat en familjemedlem. Tillsammans arbetar vi med vad som blivit annorlunda efter dödsfallet. I lek, bild och ord ger vi uttryck för sorgen och saknaden. Stödgruppen hålls på Oliven som ligger centralt i Vänersborg.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Birgitta Edvinson 010-435 65 61

Leva vidare-grupp, SPES

Samtalsgruppen för efterlevande är öppen för alla som förlorat någon närstående genom självmord. Samtalen kan handla om sorg, skuld, varför?, ilska mot människor och kanske mot Gud.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Lars Johansson tel. 010-435 65 63

Leva vidare-grupp utifrån palliativa enheten

Samtalsgrupp för efterlevande. Gruppen samlas i Sjukhuskyrkans lokaler på Uddevalla sjukhus.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Jennie Andersson 010-435 65 67

Senast uppdaterad: 2020-05-04 14:19