Sjukhuskyrkan

Vi finns för dig! Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare.

Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas inom NU-sjukvården, patienter, närstående och personal. Vi arbetar med själavård, krisstöd, gudstjänster samt leder reflektionsgrupper och utbildningar för personal. 

Sjukhuskyrkan finns på både NÄL och på Uddevalla sjukhus. Kontakta oss via växeln på telefon 010-435 00 00.

Sjukhuskyrkan på NÄL

Besök oss:

Mellan målpunkt A och B på plan 2 (entréplan). Här finns meditationsrum och sjukhuskyrkans expedition. 

Sjukhuskyrkan på NÄL är normalt bemannad vardagar kl. 08.00-16.30. Beredskap alla dagar 08.00-16.30

Du når oss på 010-435 00 00. Fråga efter sjukhuskyrkan NÄL.

Vid icke brådskande ärenden prova sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se.

Gudstjänster i meditationsrummet på NÄL:

  • "Stilla stund för själen" onsdagar kl. 15.00 (andakt eller musik och, den sista onsdagen i månaden, stilla nattvard).
  • Meditationsrummet är öppet för stillhet alla dagar.

Mer information:

Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus

Besök oss

Målpunkt A, intill den stora hisshallen på entréplanet. Här finns andaktsrum och sjukhuskyrkans expedition. 

Vardagar bemannat kl. 08.00-16.00. Vid behov kan kyrkoherden nås via sjukhusets växel vardagar 16.00-21.00 samt helgdagar 08.00-21.00.

Vid icke-brådskande ärenden prova e-post: sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se

Gudstjänster i andaktsrummet på Uddevalla sjukhus

  • Nattvardsandakt måndagar kl.16.00.
  • Andaktsrummet är öppet för stillhet alla dagar.

Mer information

Avsked vid dödsfall

Sjukhuskyrkan kan bistå med hjälp och stöd vid avsked i samband med dödsfall. Avsked kan ske på avdelning eller vid avskedsrummet som ligger i anslutning till bårhuset. Avsked vid bårhusets avskedsrum skall bokas hos bårhuspersonalen som nås via växeln på telefon 010-435 00 00

Stödgrupper för närstående vid dödsfall

Föräldrar som förlorat spädbarn 

Denna grupp riktar sig till Dig/Er som förlorat barn i anslutning till förlossningen och upp till cirka 1 års ålder.

Gruppen träffas 5 gånger och huvudsyftet är att ge er föräldrar en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter av ett litet barns död, hur familjen och livet påverkas.

På Alla Helgons Dag anordnas i Skogshöjdens kyrka en Minnesgudstjänst kl.16.00 med förbön och ljuständning för dessa barn.

Sjukhuskyrkans kontaktperson:
Agneta Glemme
010-435 65 62 
agneta.glemme@vgregion.se

Stödgrupp för dig som förlorat ett barn

Att förlora ett barn oavsett ålder är tungt, många föräldrar uttrycker att det är i ”fel ordning”. Ibland känns livet tungt och i sorgen blir du tömd på egna krafter. I gruppen kan du dela erfarenheter och sätta ord på sorgen. I delandet får man kraft att orka en dag till.
Gruppen är till för dig som har mist ett barn från ett år upp till vuxen ålder.
Gruppen träffas vid fyra tillfällen.

Sjukhuskyrkans kontaktperson: 
Ulrika Svensson 010-435 65 64 alt. 0520-47 29 38
ulrika.svensson@svenskakyrkan.se

Barn och ungdomar, cirka 7-17 år, samt deras vuxna 

Stödgrupp för barn/ungdom i skolåldern, cirka 7-17 år, som förlorat en viktig närstående. Tillsammans arbetar vi med vad som blivit annorlunda efter dödsfallet. I samtal, lek, bild, musik och ord, beroende på ålder, ger vi uttryck för sorgen, saknaden och framtidstankar. Stödgruppen träffas i Götalundens kyrka i Trollhättan, bakom Trollhättans resecentrum. Parallellt finns möjlighet för föräldrar att träffa andra vuxna under ledning.

sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se

Unga vuxna, cirka 18-25 år 

För dig som är cirka 18-25 år och har förlorat en viktig närstående. Den du saknar kan ha dött av olika orsaker och tiden sedan det hände kan skilja. Det är aldrig försent att ta tag i sorgen. Oavsett kulturell eller religiös tillhörighet är alla välkomna. All forskning säger att en av de saker som hjälper bra i sorgen är att få träffa andra som delar samma erfarenhet.

Vi har som målsättning att träffas en gång i månaden i Götalundens kyrka i Trollhättan, bakom Trollhättans resecentrum. 

sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se

Leva-vidare-grupp för dig som mist någon i din närhet genom självmord

Samtalsgruppen för efterlevande är öppen för alla som förlorat någon närstående genom självmord. Samtalen kan handla om sorg, skuld, varför?, ilska mot människor och kanske mot Gud. 

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Lars Johansson, telefon. 010-435 65 63. Epost: sjukhuskyrkan.nal@vgregion.se 

Leva-vidare-grupp, "mitt i livet"

Samtalsgrupp för dig som är i mitt i livet och har förlorat din partner.  Gruppen träffas vid fem olika tillfällen och samtalar utifrån olika teman, till exempel "livet vi hade tillsammans", "jag och sorgen", "hur går jag vidare?". 

Vi samlas i Sjukhuskyrkans lokaler på Uddevalla sjukhus. 

Mailadress till brevlådan sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se