Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskor

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är för studerande sjuksköterskor på högskolor och universitet där en viss del av utbildningen förläggs till vårdverksamhet.

Information om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) regleras i lokala avtal mellan Västra Götalandsregionen och vårdutbildningarna.

Mer information om din verksamhetsförlagda utbildning får du via din högskola eller ditt universitet.

Studerar du medicin eller omvårdnad inom EU/EES är du välkommen att kontakta våra hälso- och sjukvårdsförvaltningar om möjligheten att göra praktik.

Mer information

Det går att hitta mer information om VFU på praktikplatsen.se

Sök praktik (information på vgregion.se)

Kontakt

VFU-ansvarig NU-sjukvården:

Peter Brink
070 - 571 63 42
peter.brink@vgregion.se