Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska

Vill du komma vidare i ditt yrke som sjuksköterska? Då finns möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska. Du studerar på helfart eller kombinerar kliniskt arbete med studier.

Det är din chef som beviljar studieledighet. Det finns möjlighet till ersättning under studieperioden. 

Inriktningar

Du kan utbilda dig inom följande specialiteter:

 • Akutsjukvård
 • Ambulanssjukvård
 • Anestesisjukvård
 • Diabetessjukvård
 • Hjärtsjukvård
 • Hälso-­ och sjukvård för barn och ungdomar
 • Infektionssjukvård
 • Intensivvård
 • Kirurgisk vård
 • Medicinsk vård
 • Neurosjukvård
 • Onkologisk vård
 • Operationssjukvård
 • Palliativ vård
 • Psykiatrisk vård
 • Vård av äldre
 • Ögonsjukvård

Det finns även utbildning på avancerad nivå till barnmorska.

Studera.nu

Finansieringsmöjligheter inom NU-sjukvården

Ett visst antal platser kan behålla full lön under studietiden (så kallad utbildningsbefattning) och ett antal kan erhålla ett utbildningsbidrag från NU-sjukvården.

Tillvägagångssätt:

 1. Skicka in din ansökan till specialistsjuksköterskeutbildningen via antagning.se.
 2. Informera din chef om att du har sökt utbildning och meddela om du önskar erhålla utbildningsbefattning eller utbildningsbidrag. Chef meddelar HR.
 3. Informera din chef om att du kommit in på utbildningen och eventuellt kommer att påbörja studier och från vilket datum. Chef anger intresseanmälan till HR här.

Övriga finansieringsmöjligheter

De som inte har möjligheten att få bibehållen lön eller bidrag via NU-sjukvården kan få söka studiemedel eller omställningsstudiestöd via CSN.

Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN

Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet - CSN

Önskar du söka omställningsstudiestöd, kan du ansöka redan innan du antagits till studierna. Du kan även få ett yttrande från Omställningsfonden, som stöd i processen.

Studiestöd - Omställningsfonden

Mer information:

Linnea Jumark
HR-strateg
010-435 68 76
linnea.jumark@vgregion.se