Synpunkter på vården

Du är alltid välkommen att vända dig till personalen på den aktuella mottagningen eller avdelningen med dina synpunkter. Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. 

Patientvägledarna är dina kontaktpersoner

Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården. Vi tar oss an ditt ärende utan dröjsmål och arbetar med systematisk uppföljning och dokumentation utifrån fastställda rutiner.

Du når patientvägledarna via NU-sjukvårdens växel, telefonnummer 010-435 00 00. Där ber du att få bli kopplad till den verksamhet ditt ärende gäller.

Att vi ber dig ringa oss beror på att vi inte får hantera personuppgifter, som namn och personnummer, via e-post.

Skyldighet att rapportera

Det är verksamhetens skyldighet att rapportera till sjukhusets chefläkare om en patient drabbas av en allvarlig skada i vården.

Chefläkaren kan sedan göra en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Läs mer här: Lex Maria

Vill du prata med någon utanför NU-sjukvården?

Om du vill prata med någon utanför NU-sjukvården kan du vända dig till patientnämnden. Det är Västra Götalandsregionens opartiska instans för synpunkter på vården.

1177

Det går även att skicka in synpunkter på den vård, behandling eller bemötande du har fått via 1177 e-tjänster.

Om du inte är nöjd med vården - 1177

Enkät efter ditt besök

Med hjälp av enkäten Feedback NU samlar NU-sjukvården in återkoppling från alla patienter inom slutenvård, öppenvård och akutsjukvård. Om du gett ditt medgivande till sms-utskick får du enkäten via sms, annars går den att nå via QR-koder på affischer runt om i NU-sjukvården. Enkäten består av några enkla frågor och det finns möjlighet att komma med förbättringsförslag eller skriva beröm.

Läs mer om Feedback NU

Har du en synpunkt eller fråga om webbsidan?

Synpunkter eller frågor kring innehållet på nusjukvarden.se kan skickas in via det formulär som finns nederst på sidorna. Det går även att mejla in synpunkter och frågor om webbsidan till nu.webb@vgregion.se (OBS! E-post ska inte användas för patientinformation. Brev och e-post som skickas till NU-sjukvården diarieförs och blir allmänna handlingar, och kan begäras ut som offentliga handlingar av media och allmänhet.).