Kliniskt basår för sjuksköterskor

NU-sjukvården vill ge dig som är nyexaminerad sjuksköterska en bra start i arbetslivet. Därför erbjuder vi dig att gå ett kliniskt basår. Du får träna dina färdigheter och teoretiska kunskaper och får därigenom bättre möjligheter att utvecklas i din profession och bygga upp en yrkesidentitet.

Utformning och genomförande

Du söker en tjänst och får en tillsvidareanställning på en arbetsplats i 
NU-sjukvården. Basåret är uppdelat i två placeringar. Du börjar på den enhet där du anställs, där du också introduceras enligt arbetsplatsens program. Placeringarna omfattar totalt tolv månader.

Du börjar varje placering med att följa en erfaren sjuksköterska. Under basåret genomförs också fyra till fem obligatoriska utbildningstillfällen som ett led i introduktionen och du kommer delta i processinriktad omvårdnadshandledning. Utöver detta erbjuds du möjlighet till auskultation inom andra verksamheter i NU-sjukvården.

Efter placeringarna återvänder du till enheten som du anställdes på.

Lön

Lön sätts vid anställningen enligt överenskommelse.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34