Olycksfallsinformation

I samband med olycksfall skickar akutmottagningen avidentifierad information om patientens tillstånd till NU-sjukvårdens presstjänst. Eftersom vårdpersonalens första prioritet är att vårda patienterna finns vanligtvis en fördröjning innan denna informationen kan ges till presstjänsten.

Informationen är anpassad för att ge massmedia uppgifter, utan att komma i konflikt med de lagar kring patientsekretess som sjukvården lyder under. Som praxis lämnas ingen information om patientens tillstånd efter att det akuta skedet avslutats.

Sjukhuset lämnar inte ut information till medierna vid eventuella dödsfall, det sker via polisen, som säkrar att anhöriga är informerade. 

Kontakt med NU-sjukvårdens presstjänst

När presstjänsten är stängd finns en möjlighet att få uppgifter om olycksfall via funktionen NU-TiB, NU-sjukvårdens tjänsteman i beredskap. Sök NU-TiB via växeln 010-435 00 00, på kvällar och helger.

NU-TiB svarar inte på generella pressfrågor, de hänvisas till presstjänstens öppettider.