Olycksfallsinformation

I samband med olycksfall skickar akutmottagningen avidentifierad information om patientens tillstånd till NU-sjukvårdens presstjänst. Eftersom vårdpersonalens första prioritet är att vårda patienterna finns vanligtvis en fördröjning innan denna informationen kan ges till presstjänsten.

Informationen är anpassad för att ge massmedia uppgifter, utan att komma i konflikt med de lagar kring patientsekretess som sjukvården lyder under. Som praxis lämnas ingen information om patientens tillstånd efter att det akuta skedet avslutats.

Kontakt med NU-sjukvårdens presstjänst

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37