Hälsofrämjande sjukhus

NU-sjukvården är ett hälsofrämjande sjukhus. Det innebär att vi stöder positiv hälsoutveckling hos patienter, att vi utvecklar den hälsosamma arbetsplatsen och arbetar med förebyggande hälsoarbete i samarbete med andra aktörer i samhället. Du som är patient i NU-sjukvården kan ta upp frågor kring dina levnadsvanor i samband med din vård hos oss. 

Alkohol

Dina alkoholvanor påverkar din hälsa. Kraftigt drickande ökar risken för högt blodtryck, stroke, oavsiktliga skador och flera former av cancer. Var uppmärksam på mängden alkohol du dricker vid ett tillfälle och din totala veckokonsumtion. 

När du söker vård hos oss kan du komma att bli tillfrågad kring dina alkoholvanor. 

Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga eller förbättra många olika sjukdomstillstånd. Man kan få goda hälsovinster genom att regelbundet ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet. Du kan bland annat minska risken för diabetes, högt blodtryck, övervikt, hjärtinfarkt, bröst- och tjocktarmscancer, värk i leder samt benskörhet.

Det går också att få fysisk aktivitet på recept, FaR.

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en sjukvårdande behandling som kan ordineras som ett komplement till eller som ersättning för läkemedel. Du som patient väljer lämplig rörelseaktivitet i samråd med vårdpersonal, så att det blir efter dina förutsättningar och önskemål.

Vänd dig i första hand till din vårdcentral för att få ett recept. Du kan även efterfråga det när du vårdas hos oss.

Mer information om FaR – fysisk aktivitet på recept, hittar du även på 1177.se.

Matvanor

Matvanorna påverkar risken att drabbas av folksjukdomar som fetma, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, benskörhet och vissa cancersjukdomar. Att vara överviktig eller lida av fetma ökar i sin tur risken för att drabbas av ytterligare ohälsa.

Mer information på andra webbplatser

Stress

Stress kan ge dig extra energi när du har bråttom eller måste klara något viktigt. Men du kan må dåligt om du är stressad för länge eller för ofta. Det är viktigt att få pauser från stress.

Stress kan påverka kroppen på många sätt och kan visa sig på olika sätt för olika personer. 

Mer information om stress hittar du på 1177.se 

Läs om vad du kan göra för att minska stressen - 1177.se

Tobak

En majoritet av de som röker i dag vill sluta. Är du en av dem? Det finns stora hälsovinster med att sluta röka.

Du kan få stöd och råd hos Sluta-Röka-Linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. 

Om du istället vill träffa någon kan du kontakta din vårdcentral. 

Mer information finns även på 1177 på sidan Hjälp att sluta röka.

Tobaksstopp i samband med operation

Genom att göra ett tobaksuppehåll har du möjlighet att påverka resultatet av din operation. Forskning visar att rökstopp sex-åtta veckor före operation och sex-åtta veckor efter operation halverar risken att drabbas av komplikationer.

Alla opererande mottagningar i NU-sjukvården arbetar med rökstopp inför operation. Se till att du får riktigt bra hjälp! Prata med din läkare och be om "kvalificerad rådgivning och behandling".

Rökfritt sjukhusområde

NU-sjukvården är ett rökfritt sjukhusområde. Det innebär att rökare hänvisas till att röka utanför sjukhusområdet. Du som är rökare blir erbjuden råd och stöd utifrån din situation och ditt individuella behov.