Diarium och postlista

Kontakta NU-sjukvårdens kansli angående handlingar i diariet, postlista med mera.

Kansliet nås på mejladress: nusjukv.kansli@vgregion.se.

NU-sjukvårdens postlista

Postlistan hämtas från NU-sjukvårdens diarium och visar ingående och utgående post till NU-sjukvårdens kansli. Post kan vara både i form av brev och e-post.

Postlistan skickas med e-post till anmälda prenumeranter, med cirka ett utskick per vecka.