NU-biblioteket

NU-biblioteket är ett stöd för all personal inom NU-sjukvården. Vi finns även tillgängliga för dig som student som är kopplad till vår organisation. Biblioteket kan hjälpa dig med informationssökning, studier, låna böcker och guida dig i de digitala resurser som finns tillgängliga genom oss.

En person i ett digitalt samtal

Boka en bibliotekarie

Vill du ha hjälp med sökstrategi, referenshantering eller vill du veta mer om t.ex Access medicine och Endnote? Då kan du boka tid med en av våra bibliotekarier. Vi kan ses både digitalt eller fysiskt.

Blomma

Sommartider

Mellan vecka 24 till 33 har biblioteket justerade öppettider vilket innebär längre handläggningstider på lån och artikelbeställningar. Vår Zoom och chatt håller stängt v.26-32. Du kan fortfarande besöka och/eller maila oss.

Låna

Lånekonto, lånetider, mm.

Person framför en dator

Digitala resurser

Använd våra digitala resurser så som databaser, artiklar, tidskrifter och e-böcker, på plats eller hemifrån.

Högskolebiblioteket

NU-sjukvårdens bibliotek ingår numera i Högskolan Västs biblioteksorganisation. Läs mer om högskolans bibliotek och flytten.