Tjänster och support

Du som är anställd inom NU-sjukvården kan genom biblioteket boka en handledning i informationssökning eller beställa ett sökuppdrag. Vi kan även komma till din arbetsplats och hålla föreläsningar eller en presentation av NU-bibliotekets tjänster och funktioner.

Du kan även besöka våra öppna 30 minuters föreläsningar.

Informationssökning

Vi ger handledning i informationssökning, för till exempel följande ändamål;

  • inom arbetsrelaterade frågor när du behöver aktuell kunskap inom ditt yrkes- eller forskningsområde.
  • för uppdatering av rutiner och riktlinjer.
  • om du behöver bakgrundsmaterial till ditt projekt.
  • information till dina patienter.

Boka handledning

Du kan boka tid med en bibliotekarie som hjälper dig med sökstrategier och sökteknik. Vi hjälper även till med frågor som rör referenshantering eller referenshanteringssystem.

Vi ses antingen digitalt via Zoom eller på plats i biblioteket. Tjänsten är kostnadsfri och till för alla NU-anställda.

Du som har enstaka frågor kan även få handledning via chatt eller via Teams under ordinarie öppettider.

Beställ ett sökuppdrag

Du kan skicka en förfrågan om att en bibliotekarie gör ett sökuppdrag åt dig utifrån din frågeställning. När du gjort din beställning kommer du bli kontaktad av en bibliotekarie för en dialog om detaljer kring sökningen. När informationssökningen i databaserna är klar skickas resultatet till dig.

Vid sökning till kandidat- eller magisteruppsats hjälper vi dig gärna men hänvisar dig till att boka en handledning istället.

Boka en föreläsning

Biblioteket erbjuder både föreläsningar och mer fördjupade undervisningstillfällen i informationssökning, referenshantering samt i hur du använder dig av referenshanteringssystem. Vi kan även skräddarsy undervisningstillfällen eller en föreläsning utifrån dina önskemål.

Vi kan besöka din arbetsplats eller hålla det digitalt.

Visning av bibliotekets funktioner och tjänster

Utöver utbildningstillfällen kan en bibliotekarie även besöka er för att presentera vilka resurser och tjänster som NU-biblioteket kan erbjuda dig som arbetar kliniskt, forskar eller vidareutbildar dig.

Boka tjänst