Din journal

När du blir patient skrivs alla vårdinsatser in i en patientjournal. Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns i journalen.

Journal via nätet

Genom att logga in på 1177s e-tjänster kan du digitalt läsa delar av dina journalanteckningar som skrivits från och med den 1 juni 2016.

Läs din journal via nätet

Beställ via 1177s e-tjänster

Du kan beställa kopior av din egen patientjournal via 1177s e-tjänster. 

Logga in i 1177s e-tjänster

Beställ via blankett

Du kan beställa journalkopior via blankett.

Blankett för begäran om journalkopior.

Blankett för fullmakt (vid begäran av anhörigs journalkopior)

Mer information om begäran av journalkopior

Spärr av journal

Du har möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte ska kunna läsas av personal utanför den enhet som spärren avser.

Du kan anmäla en spärrbegäran av din patientjournal via 1177s e-tjänster. Du finner Spärr- och loggservice under Övriga tjänster.

Har du inte tillgång till en dator eller inte kan använda 1177s e-tjänster, kan du istället ringa till Spärr- och loggservice på telefonnummer 0774-44 10 10. Här får du mer information och kan få en spärrblankett hemskickad. Blanketten lämnas personligen till närmaste vårdcentral eller sjukhus. Här kontrollerar man din identitet. Därefter skickar du tillbaka blanketten till Spärr- och loggservice.

Det går inte att begära spärrning via e-post, telefon eller brev.

Begär loggutdrag

Inom hälso- och sjukvården råder sekretess för uppgifter som gäller hälsotillstånd och personuppgifter. Alla som arbetar inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård har, enligt lag, tystnadsplikt. Det är bara den som är involverad i din vård som får läsa din journal.

Varje gång någon tar del av din journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand via en så kallad logg. Vårdgivaren är skyldig att kontrollera vem som tagit del av dina journaluppgifter. Du har rätt att ta del av den informationen och det kan du göra genom att begära en utskrift av loggen.

Du kan begära ett loggutdrag när du är inloggad på 1177.se (välj Övriga tjänster, därefter Spärr- och logg Västra Götalandsregionen). Du kan även ringa Spärr- och loggservice på telefonnummer 0774- 44 10 10 måndag till torsdag klockan 09.00 till 10.00 (gäller endast för patienter inom Västra Götalandsregionen).

Loggutdraget visar när någon har läst i din journal och vid vilken vårdenhet detta gjorts.

Spärra journal i Västra Götaland - 1177

Frågor och svar om journal via nätet-VGR - 1177

Rättelse eller korrigering av journaluppgifter

Du som patient har rätt att få det antecknat i din journal att du anser att något är oriktigt eller missvisande. I sådana fall, ska du i första hand kontakta den mottagning där du behandlats eller undersökts. Vid rättelse av en felaktighet i en patientjournal ska det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. 

Att utplåna eller göra uppgifter oläsliga i en journalhandling kräver beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

IVO: Ansökan om journalförstöring

Läs mer om din journal på 1177.se

Kontaktuppgifter

Telefon

010-435 65 99

E-post

journalarkiv.nu@vgregion.se

Telefontider

Vardagar: kl. 09:30-11:30

Öppettider

Mån-tor: kl. 07:30-16:00
Fre: kl. 07:30-14:00

Postadress

NU-sjukvården,
Journalarkivet, Plan 01
Fjällvägen 9, 451 80 Uddevalla