Jobba inom andra yrken

Totalt arbetar våra medarbetare inom ett 40-tal olika yrken! De flesta jobbar inom olika vårdyrken. Många av dem är sjuksköterskor och läkare. Men vi har också andra stora grupper som exempelvis undersköterskor, biomedicinsk analytiker och medicinska sekreterare.

Ortopedteknik

Ortopedteknik

Ortopedteknik förskriver ortopedtekniska hjälpmedel till patienterna i NU-sjukvårdens upptagningsområde. Vårt mål är att underlätta patienternas vardag och bidra till en ökad livskvalitet.

Paramedicin

Paramedicin

Inom paramedicin arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeut, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapibiträden och rehabassistenter.