NU-sjukvårdens styrelse

Styrelsen för NU-sjukvården är en politiskt tillsatt styrelse som svarar för drift, förvaltning och utveckling av NU-sjukvården. Den består av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare samt tre personalrepresentanter.

Anna Kahn (V) och Angelica Lundgren Bielinski (M).
Anna Kahn (V) och Angelica Lundgren Bielinski (M).

Styrelsens sammansättning

Anna Kahn (V) är ordförande i NU-sjukvårdens styrelse och Angelica Lundgren Bielinski (M) är vice ordförande. Samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen samt deras kontaktuppgifter presenteras via länken nedan.

Ledamöter i NU-sjukvårdens styrelse

Möteshandlingar och pressmeddelanden

Föredragningslista och handlingar publiceras en vecka före aktuellt mötesdatum. Protokoll läggs ut snarast, efter justering. Handlingar och protokoll nås via respektive mötesdatum, nedan.

Efter varje styrelsemöte skickas ett pressmeddelande. De läggs löpande ut, på respektive mötesdatum nedan. Du kan också välja att prenumerera på pressmeddelanden från sjukhuset, då får du dem via mejl. 

Starta prenumeration på NU-sjukvårdens pressmeddelanden

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll läggs löpande ut på aktuellt mötesdatum, men nås även via nedanstående länk:

Protokoll, föredragningslistor och handlingar NU-sjukvårdens styrelse

Uppgifter och arbetssätt

I regionfullmäktiges reglemente för styrelsen framgår de huvudsakliga uppgifterna för styrelsen.

Styrelsens arbetssätt regleras av kommunallagen, tillämpliga delar i arbetsordningen för Västra Götalandsregionen samt styrelsens egen arbetsordning.

Delegeringsordning för NU-sjukvården