NU-sjukvårdens styrelse 28 september: Fortsatt ansvar för Samverkande sjukvård och nära specialiserad vård

Publicerad:

VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd, OSN, ger NU-sjukvårdens styrelse ett fortsatt uppdrag för Samverkande sjukvård – den prisbelönta samverkansformen mellan NU-sjukvården, kommuner och andra vårdpartners i Fyrbodal. Bland övriga uppdrag som OSN ger till NU-sjukvården för 2024 återfinns även att nära och specialiserad vård fortsätter erbjudas i Lysekil, Strömstad och Bäckefors.

Pressmeddelande

Uppdrag 2024

Sedan årsskiftet är det OSN som har ansvar för att ge uppdrag till NU-sjukvårdens styrelse, som sjukhuset sedan ska utföra.

Ett av uppdragen som OSN vill att NU-sjukvården fortsätter med är Samverkande sjukvård. Den tidigare Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden sade upp avtalen med kommunerna förra hösten då nämnden ansåg att modellen var ineffektiv. Efter att NU-sjukvården, tillsammans med de samverkande kommunerna, arbetat fram ett nytt förslag till ersättningsmodell, väljer OSN en annan linje, och har beslutat att avsätta 8,9 miljoner kronor. Medlen ska skapa förutsättningar för NU-sjukvården att teckna avtal med kommunerna. 

− Samverkande sjukvård är en framgångsrik modell som gör stora insatser i den nära vården runt om i Fyrbodal. Det är mycket glädjande att nämnden ger oss fortsatt förtroende. Nu får vi utrymme att göra modellen ännu bättre och mer effektiv, säger NU-sjukvårdens styrelseordförande Anna Kahn.

OSN förlänger också uppdraget att säkerställa att den nära specialiserade vården fortsätter att erbjudas i Lysekil, Strömstad och Bäckefors under 2024. 

Tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi

I somras infördes nya rutiner för gemensam vårdplatskoordinering. Det har resulterat i ett betydligt bättre genomflöde inom sjukhuset och att tiden till avdelning (TTA) för patienter som väntar på en vårdplats på akuten halverats, en oerhört positiv effekt som styrelsen är glada att kunna berätta om.

Under våren har produktionstakten varit hög, vilket avspeglas i att tillgängligheten för första besök har förbättrats. Patienternas bedömning av vården, som mäts genom Feedback NU visar att patienterna är nöjda med bemötande och med vårdens kvalitet. Dessutom fortsätter både sjukfrånvaron bland medarbetarna och deras övertid att minska. 

Styrelsen är dock bekymrad över att det fortfarande är många vårdplatser som inte kunnat öppnas efter sommarstängningen. Svårigheterna beror huvudsakligen på bemanningsbristen. Det gäller framför allt sjuksköterskor.

Resultatet för augusti är -123 miljoner kronor. För att uppnå prognosen för hela 2023 på -200 miljoner kronor krävs en mycket stark efterlevnad av beslutade planer.  

− Situationen är ansträngd. Styrelsen försöker på alla sätt stötta sjukhusledningen och deltar aktivt i de prioriteringar NU-sjukvården behöver göra på både lång och kort sikt för att komma till rätta med detta. Det är inga enkla frågor och här utmanas vi både av vår egen organisationskultur, ekonomiska förutsättningar och att det råder en generell brist på arbetskraft i samhället, säger ordförande Anna Kahn.

Handlingar till mötet 28 september

Kontakt

Ordförande: Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36 

Vice ordförande: Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42 

NU-sjukvårdens styrelse