Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter 2023

Nyheter 2023

 • VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd, OSN, ger NU-sjukvårdens styrelse ett fortsatt uppdrag för Samverkande sjukvård – den prisbelönta samverkansformen mellan NU-sjukvården, kommuner och andra vårdpartners i Fyrbodal. Bland övriga uppdrag som OSN ger till NU-sjukvården för 2024 återfinns även att nära och specialiserad vård fortsätter erbjudas i Lysekil, Strömstad och Bäckefors.

 • 80 sökande. 50 behöriga. 20 platser. Idag, den 27 september, startar den nya lärlingsutbildningen till sjukvårdsbiträde, ett samarbete mellan NU-sjukvården, Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla Vuxenutbildning. Sjukhuset blir platsen för både teori och praktik.

 • Den 13 september är det Världssepsisdagen. I Sverige drabbas omkring 50 000 personer av sepsis varje år. Dödligheten är hög, upp emot 40 procent, och vanliga grupp A-streptokocker leder allt oftare till sepsis. För att kunna ge den livsviktiga behandlingen i rätt tid, har NU-sjukvården sedan några månader tillbaka ett nytt arbetssätt.

 • Idag, den 12 september, startar FLISA-kongressen, Nordens största samlingsplats för ledningsansvariga inom ambulanssjukvård. I år står VGR som värd − och spindeln i nätet är Sabina Hallin, från NU-sjukvården, som projektledare och programansvarig.

 • När farmor plötsligt faller ihop ringer Julia 112 – och fem minuter senare är kommunens hemsjukvårdssjuksköterska på plats. En kvart före ambulansen. Så fungerar den prisbelönade modellen Samverkande sjukvård, som drivs inom NU-sjukvårdens upptagningsområde. I höst väntas beslutet om framtiden.

 • I NU-sjukvården jobbar 41 fysioterapeuter. Linnea Karlsson och Camilla Bundgaard är två av dem. ”Vi känner att vi gör skillnad för patienten!”

 • NÄL får nya vattenledningar. Arbetet pågår under september och oktober 2023 och resulterar i flera korta vattenavstängningar, då det inte går att spola vatten i toaletter, kranar eller duschar.

 • Vid sammanträdet den 31 augusti ägnade NU-sjukvårdens styrelse merparten av mötet åt de stora utmaningar som sjukhuset har för att få en verksamhet i balans. Diskussionen tog inte minst sin utgångspunkt i regionstyrelsens uppmaning till VGR:s sjukhusstyrelser tidigare i veckan att se över sin interna kapacitet i relation till externa lösningar.

 • Den akuta slutenvården inom barn- och ungdomspsykiatrin har varit stängd under fyra veckor. Nu förlängs stängningen ytterligare. Vårdplatserna väntas kunna öppna först den 4 september.

 • Genom ett samarbete mellan Nordens Ark och lekterapin på NÄL och Skaraborgs sjukhus, kommer djur och natur till barn och ungdomar som vårdas på sjukhus.

 • Brist på specialistläkare leder till att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) tvingas hålla vårdplatser på avdelning 28 på NÄL stängda under fyra veckor. Under tiden bedriver avdelningen förstärkt dagvård och patienter från NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus som behöver heldygnsvård vårdas i stället på Sahlgrenska Universitetssjukhuset respektive Södra Älvsborgs sjukhus.

 • Varje år delar Sveriges Yngre Läkarförening, Nordvästra Götaland, (SYLF NVGL) ut pris för årets AT- och ST-handledare. Även i år har det kommit in många nomineringar från NU-sjukvården och Fyrbodal. Här är årets vinnare: Soza Zangana Ekdahl och Gunnar Lengstrand!

 • Nu har Arbetsmiljöverket avslutat de tre pågående inspektionerna på NÄL, av akuten, förlossningen och avdelning 42, samt inspektionen av sjukhusledningens agerande, utan krav på åtgärder. Det innebär att samtliga inspektioner av NU-sjukvården är avslutade. Samtidigt går AV vidare med ett beslut från 2016 som innebär att område I inte får använda exempelvis korridorer för vårdplatser.

 • En enad NU-styrelse ställer sig bakom ett nytt förslag till inriktning för Samverkande sjukvård från 2024 och framåt. Förslaget är utrett i en gemensam arbetsgrupp med samverkande parter och innebär en ny ersättningsmodell för samverkansuppdrag. Beslut väntas i VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd i höst. Vid mötet den 29 juni presenterades bland annat även månadsrapporten för maj.

 • Oväntade uppsägningar och sjukskrivningar gör att NU-sjukvårdens akutmottagning i dagsläget inte når upp till minimibemanning bland sjuksköterskorna under vecka 27-30. Sjukhuset har tvingats ta tuffa beslut för att säkra vården för de mest svårt sjuka patienterna och undvika ytterligare neddragningar på akuten.

 • NU-sjukvården, Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla Vuxenutbildning startar hösten 2023 en gemensam utbildning till sjukvårdsbiträde. ”Med det här samarbetet ger vi människor som högst troligt är våra framtida medarbetare en kvalitetssäkrad utbildning och bra start på sina yrkesliv genom att omedelbart lära känna verksamheten man ska jobba i”, säger Johan Linder, utbildningschef i NU-sjukvården.

 • Under sommaren är det extra viktigt att du som patient söker vård på rätt ställe. Rätt kontaktväg gör att du får bättre hjälp och gör även att sjukvården avlastas.  

 • Från den 12 juni tar IMA, NU-sjukvårdens intermediäravdelning, åter igen emot patienter, efter att ha varit stängd sedan våren 2020, när coronapandemin slog till. Det är en åtgärd som gör stor skillnad för de mest sjuka och sköra patienterna.

 • Under sommarperioden ökar NU-sjukvårdens upptagningsområde med cirka 100 000 sommargäster och turister. Samtidigt ska medarbetarna på sjukhuset få sin välbehövliga semester. En besvärlig ekvation att få ihop. På NU-sjukvårdens akutmottagning ökar trycket under sommaren, hos andra sjukhus minskar det.

 • Vid mötet den 1 juni fick NU-sjukvårdens styrelse en lägesrapport inför sommaren 2023. Dessutom behandlades bassängen vid Uddevalla sjukhus. I den frågan skickas nu en begäran om att få avveckla bassängverksamheten från 1 juli 2024, till VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd för godkännande.   

 • Barn och unga med ADHD lider ofta av smärta och inflammatoriska sjukdomar, så som astma eller allergier. Finns det ett samband? Just nu görs en forskningsstudie på just detta.

 • Vid ett extrainsatt möte den 17 maj beslutade NU-sjukvårdens styrelse om resterande budget för 2023, samt godkände en åtgärdsplan i arbetet med att nå verksamhet i balans. I relation till detta godkände styrelsen också förslaget till utbudsförändringar inom vuxenpsykiatrin.

 • Arbetsmiljöverket, AV, fortsätter sin nationella översyn av arbetsmiljön, som myndigheten sedan i höstas genomför på samtliga akutsjukhus i Sverige. Denna gång besöker AV tre verksamheter på NÄL.

 • Nervöst, pirrigt och en rädsla för att göra fel. Så kan det kännas som sjuksköterskestudent på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Men genom att göra praktiken två och två och en tydlig modell för VFU, för både handledare och student, har MÄVA 1 skapat en tydlig och trygg praktik.

 • Nu har Arbetsmiljöverket, AV, kommit med sina rapporter från inspektionerna som myndigheten gjorde i NU-sjukvården den 19 och 20 april.

 • Vid sammanträdet den 4 maj tog styrelsen beslut om nästa steg i ombyggnationen av en vårdavdelning för hematologi och infektionssjukdomar. Styrelsen fortsatte också arbetet med budget 2023 och åtgärdsplanen för att nå en verksamhet i balans.  

 • Minskad impulsivitet och aggressivitet, förbättrad uppmärksamhet och sömn. Det var några av resultaten när fängelsedömda fick chansen att utöva yoga regelbundet. Nu testas konceptet även inom rättspsykiatrin, bland annat på Brinkåsen i Vänersborg.

 • I samband med byggnationen av operationsverksamhetens nya lokaler krävs sprängarbeten på NÄL. Under respektive sprängning, som utförs upp till fem gånger om dagen den 18 april till den 5 maj, stängs vägen mellan ambulansstationen och förlossnings- och psykiatrientrén av kortare stunder.

 • Går det att vända ett läge där det blivit svårt att hålla vårdplatser öppna, där överbeläggningar är vardag och medarbetarnas arbetsmiljö är allt annat än bra? Det var precis vad NU-sjukvårdens ortopediavdelning 52-55 gjorde, genom att tänka helt nytt.

 • Vinnarna av NU-sjukvårdens kvalitetspris 2022 är kvinnosjukvården för deras förbättringsarbete för att förebygga och behandla bristningsskador som kan uppstå i samband med förlossning.  Priset delades ut under fredagen 21 april när sjukhuset arrangerade den kvalitetsdag som ställdes in med kort varsel i mitten av december förra året när smittspridningen ökade snabbt i samhället.

 • Den 19 och 20 april kommer Arbetsmiljöverket, AV, till NU-sjukvården. Besöket ingår i den inspektion av arbetsmiljön som myndigheten sedan i höstas genomför på samtliga akutsjukhus i Sverige.

 • Hallå där, Madeleine Börjesson, dietist i NU-sjukvården – hur nyttiga är påskens ägg, egentligen? Och på vilket sätt bidrar du och dina kollegor till att förbättra vården för sjukhusets patienter?

 • Från och med i början på juni 2023 kommer det finnas ett primärvårdsteam på akutmottagningen på NÄL i Trollhättan. Detta team ska ta hand om de patienter som söker med enklare åkommor.

 • En enad styrelse ser det som viktigt att arbeta vidare med frågan om samverkande sjukvård. Vid sammanträdet den 30 mars fastställde NU-sjukvårdens styrelse också förvaltningens kompetensförsörjningsplan och godkände den reviderade budgeten för 2023, exklusive utbudsförändringar.

 • När larmet går på neonatal kan varje sekund vara avgörande. Alla i teamet runt det lilla barnet måste veta vad de ska göra, utan att behöva fundera på nästa steg. Därför genomför avdelning 34 på NÄL regelbundet akutövningar, för att träna på att agera i livshotande situationer. Under måndagens politikerbesök i NU-sjukvården fick övningen både publik – och en deltagare. 

 • Färre utskrivningsklara patienter som blir kvar på sjukhuset längre än de behöver − och bättre arbetsmiljö på enheten. Det är resultatet efter att avdelning 53 införde två SAMSA-ansvariga, som säkrar all dokumentation i det gemensamma IT-verktyget för sjukhuset, kommunerna och primärvården. 

 • Vid mötet den 2 mars fortsatte NU-sjukvårdens styrelse att behandla ärendet om förvaltningsplan och detaljbudget för 2023. Styrelsen fick även årets första månadsrapport.

 • Kan ett läkemedel som används för att behandla psoriasis hjälpa till att bevara kroppens insulinproduktion hos patienter som nyligen fått diagnosen diabetes typ 1?  Den frågan ställs i ett svenskt forskningsprojekt som leds av Marcus Lind, överläkare i NU-sjukvården samt professor i diabetologi vid Göteborgs universitet.

 • Kuratorsmottagningen i NU-sjukvården är först ut i Västra Götalandsregionen med programvaran för taligenkänning, som översätter tal till text. Anteckningarna i patientjournalen blir tillgängliga för både medarbetare och patient direkt, vilket ökar patientsäkerheten och minskar dubbeldokumentationen.

 • Att hela tiden vilja veta mer och lära nytt, det är drivkraften för Johanna Juhlin – verksam i NU-sjukvården och en av Sveriges få specialister i fysioterapi.

 • En gemensam satsning för att utveckla uppdraget att ge patienterna den vård och omsorg de behöver, både på sjukhuset och hemma. Det är utgångspunkten för konferensen ”Nära vård i samverkan” i Vänersborg nu på fredag den 10 februari.

 • Vid sammanträdet den 3 februari godkände NU-sjukvårdens styrelse årsredovisningen för 2022. Detta var det första sammanträdet för den nya styrelsen, där sammansättningen av ledamöterna nu baseras på resultatet av förra årets regionval.

 • I februari startas en forskningsstudie på förlossningsavdelningen NÄL, där kvinnor i latensfasen, den så kallade tålamodsfasen, genom digitala vårdmöten ska få hjälp i sitt förlossningsarbete. ”Att erbjuda videosamtal kontinuerligt kan skapa trygghet och minska behovet av att åka, ibland långväga, till sjukhuset för rådgivning och stöd”, säger Viola Nyman, barnmorska, filosofie doktor och ansvarig för studien.

 • Efter sju veckor med förhöjt beredskapsläge fattade sjukhusdirektör Björn Järbur den 31 januari kl. 17.25 beslut att NU-sjukvården ska återgå till normalläge igen.

 • Intensivvårdsavdelningen lyckas med något som många andra verksamheter kämpar hårt med: rekrytering. Just nu finns fler kompetenta sökande än tjänster att tillsätta. Bland medarbetarna är trivseln utbredd. ”Här kan jag fortfarande utvecklas efter 30 år i intensivvården, det är fantastiskt”, säger Camilla Hellberg, undersköterska.

 • I fredags invigdes barn- och ungdomspsykiatrins nya lokaler i Trollhättan. I detta BUP-centrum samlas nu mottagningarna i Trollhättan och Vänersborg och blir BUP Öst.

 • Lagkänsla och en närvarande chef. Det är två av nycklarna till avdelning 4:s anmärkningsvärt goda resultat i medarbetarundersökningen 2022. ”Jag är så otroligt stolt över mina medarbetare men också vad våra patienter säger om vården hos oss”, säger Inger Karlsson, avdelningschefen som i sommar går i pension efter 49 år i vården.

 • Nu har samtliga tre vårdnära lager (VNL) på NÄL uppdaterats och den 12 januari firades invigningen av nya VNL 3. Senare i år ska även det vårdnära lager som finns på Uddevalla sjukhus uppdateras.

 • Efter drygt två veckor med förstärkningsläge beslutade sjukhusdirektör Björn Järbur kl. 12 måndagen den 16 januari att sänka beredskapsnivån i NU-sjukvården från förstärkningsläge till stabsläge.

 • Uppgiftsväxling där sjuksköterskor ger injektioner vid kronisk migrän i stället för läkare och digitala besök för uppföljning av strokepatienter. Det är bara några av de bilder från arbetsvardagen som avdelning 53 visat upp denna vecka på NU-sjukvårdens Instagramkonto. Inläggen har mötts av nyfikna frågor och uppskattning – som det brukar vara på sjukhusets stafettkonto.

Senast uppdaterad: 2023-05-22 13:59