Samverkande sjukvård inspirerar på nationell nivå
− men framtiden är osäker

Uppdaterad:
Publicerad:
Samverkande sjukvård
När hemsjukvårdssjuksköterskan är närmare än ambulansen går larmet ut till båda enheterna − som i fallet med Julias farmor. (Fallet är fiktivt, men bygger på verkliga händelser)

När farmor plötsligt faller ihop ringer Julia 112 – och fem minuter senare är kommunens hemsjukvårdssjuksköterska på plats. En kvart före ambulansen. Så fungerar den prisbelönade modellen Samverkande sjukvård, som drivs inom NU-sjukvårdens upptagningsområde. I höst väntas beslutet om framtiden.

På Socialstyrelsens patientsäkerhetskonferens den 12 september är Maria Klingberg och Emma Lind från Samverkande sjukvård några av föreläsarna, tillsammans med bland andra sjukvårdsministern och Socialstyrelsens generaldirektör.

− Det finns ett stort intresse på nationell nivå för den unika samverkan vi har byggt upp i Fyrbodal och Lilla Edet mellan kommuner, vårdcentraler, sjukhusets ambulans och MÄVA, samt SOS och Sjukvårdens Larmcentral, säger Maria Klingberg, projektledare för Samverkande sjukvård.

Ny ersättningsmodell

Samtidigt är framtiden för samverkansmodellen i Fyrbodal osäker. Den tidigare Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden sade upp avtalen med kommunerna förra hösten då nämnden ansåg att modellen var kostsam.

Tillsammans med de samverkande kommunerna har NU-sjukvården nu arbetat fram ett nytt förslag till ersättningsmodell som den nybildade regionövergripande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att  ta ställning till under hösten. 

− Samverkande sjukvård är ett effektivt sätt att utnyttja gemensamma resurser ännu bättre för att rädda liv. Många engagerade medarbetare, anställda såväl i region som kommun, har bidragit till att under mer än tio år utveckla verksamheten till vad den är idag, nära vård på riktigt, säger sjukhusdirektör Björn Järbur.

− Om Samverkande sjukvård läggs ned kommer det att ta lång tid att bygga upp något liknande igen.

Politikerna i NU-sjukvårdens styrelse står bakom förslaget till ny ersättningsmodell för Samverkande sjukvård.

Samverkan dygnet runt

Samverkande sjukvård har vunnit både Götapriset, som är Sveriges tyngsta kvalitetspris inom offentlig sektor, och Årets brobyggarpris, ett pris som delas ut av Dagens Medicin med samarbetspartners.

− På patientsäkerhetskonferensen i Stockholm lyfter vi särskilt fram det samverkansarbete som gör det möjligt för kommunsjuksköterskor att åka på akuta uppdrag, så kallade IVPA-uppdrag, i väntan på ambulans, säger Maria Klingberg.

Kommunsjuksköterskorna är i tjänst dygnet runt. De är anställda av respektive kommun för att ge vård och omsorg hemma hos patienter som behöver regelbundna insatser, men som har svårt att ta sig på egen hand till vårdcentralen.

En kvart som gör stor skillnad

När operatören på SOS Alarm ser att en kommunsjuksköterska med IVPA-utrustning befinner sig närmare än ambulans går larmet ut samtidigt till båda enheterna. 

− Sjuksköterskor som larmas på ett IVPA-uppdrag kommer i genomsnitt 14 minuter före ambulansen. Det kan låta som en kort tid, men en sjuksköterska med rätt utrustning och läkemedel hinner göra stor skillnad, säger Maria Klingberg.

− De kan åka på alla prio-1 larm på vuxna, utom när det finns misstanke om hot och våld eller vid trafik- och kemolyckor. Självklart har de både utrustning och utbildning för att kunna utföra de här uppdragen.

− Vi ser också att kompetensen och utrustningen är till nytta för de egna hemsjukvårdspatienterna och att gruppen som helhet får en högre samlad kompetens.

Inte bara akut vård

Förutom den akuta uppdragsformen, IVPA, finns även uppdragsformer som rör mindre akuta situationer. Det kan exempelvis handla om ett kateterstopp, lågt blodsocker för en diabetespatient som behöver följas upp, dropp som behöver plockas bort eller sår som vätskar igenom förbandet.

Det är sjuksköterskor i NU-sjukvårdens ambulansverksamhet och sjuksköterskor i hemsjukvården som utför de uppdragen. De kan även ge uppdrag till varandra och ta emot uppdrag från sjuksköterskor på MÄVA, på vårdcentraler, på 1177 och Sjukvårdens larmcentral i VGR.

− Samarbetet och den gemensamma strävan för patientens bästa för med sig en teamkänsla och ett vi-tänk när det gäller den nära vården. För patienterna upplevs vården närmare, tryggare och säkrare, säger Maria Klingberg.  

Minskar trycket på akutmottagningen

− Samverkansformerna leder också till att frigöra resurser på NU-sjukvårdens akutmottagning och ökar tillgängligheten för patienter som har större behov av ett akut omhändertagande.

Ett exempel är antalet 1177-uppdrag har ökat hittills i år, jämfört med förra året. Genom 1177-uppdragen har sjuksköterskor på 1177 möjlighet att under jourtid be en sjuksköterska i hemsjukvård eller ambulans åka hem till en patient för bedömning eller åtgärder på sjuksköterskenivå.

Fakta om Samverkande sjukvård

  • Samverkande sjukvård startade 2009 som ett pilotprojekt i Strömstad och Tanums kommuner.
  • Sedan 2021 ingår alla kommuner i NU-sjukvårdens upptagningsområde i Samverkande sjukvård.
  • Sjuksköterskan som är först på plats vid IVPA-uppdrag använder samma behandlingsriktlinjer som ambulansen och kan ta sig an bland annat hjärtstopp, allergisk chock, förlossning, andningsbesvär och bröstsmärta.