Nytt system för att återvinna IT-utrustning

Återvinn IT-utrustning
Inlämning av gammal jobbmobil i reception på Näl.

Att ta hand om sjukhusets IT-utrustning när medarbetarna inte längre har användning för den är viktigt ur många perspektiv. VGR har etablerat ett nytt arbetssätt för att enkelt kunna återvinna begagnade mobiltelefoner och läsplattor – och NU-sjukvården är först med att införa samarbetet med Åter i bruk.

– VGR har avtal med en leverantör som tar hand om den IT-utrustning vi inte längre har användning för. Det kan också handla om att vi inte längre ska använda utrustningen på grund av säkerhets-, ekonomi- eller miljöskäl, säger Mattias Sedström, miljösamordnare i NU-sjukvården.

Leverantören säkerställer att IT-utrustningen hanteras enligt regionens krav på informationssäkerhet och miljö. I första hand, och om skicket tillåter, säljs utrustningen och ger intäkter till VGR. Om utrustningen inte kan återanvändas återvinns den på ett miljöriktigt sätt.

Störst klimatpåverkan vid tillverkning

–  När du lämnar in gammal IT-utrustning för återanvändning minskar sjukhusets miljöbelastning, säger Mattias Sedström. Det är i tillverkningsprocessen som den absolut största klimatpåverkan uppstår, det innebär att ju längre en produkt används desto mindre klimatpåverkan har den.

–  För varje IT-produkt som återanvänds, och ersätter en nyproducerad, minskar behovet av nya råvaror, el och andra resurser som krävs vid tillverkningsprocessen, som transporter och påverkan från hantering av avfall.

Den gamla IT-utrustning som lämnas in hämtas av Åter i bruk, VGR:s enhet för återvinning. Det sker vanligen i samband med hämtning av möbler, vilket bidrar till ytterligare miljövinster med transporterna. 

Nytt arbetssätt för att återvinna IT-utrustning 

– Det ska vara enkelt att återvinna gammal IT-utrustning och därför har VGR etablerat ett nytt arbetssätt. Medarbetarna går med sin gamla mobil eller läsplatta till centralreceptionen, på NÄL eller Uddevalla sjukhus. Utrustningen lämnas in i receptionen, som i sin tur förseglar kuvertet och lägger i ett grönt skåp. Innehållet i det gröna skåpet hämtas av Åter i bruk, säger Mattias Sedström. 

Mer information om Återbruk:

Åter i bruk - beställa eller avyttra begagnade möbler inom VGR - Servicewebben (vgregion.se)