BT-läkare väljer NU-sjukvården

Robert Kwame har hittat hem i barn- och ungdomssjukvården.
Robert Kwame har hittat hem i barn- och ungdomssjukvården.

Sedan 2021 är BT, bastjänstgöringen, en del av ST, specialisttjänstgöringen, för utlandsbildade läkare. Efter BT är läkaren fri att söka ST var som helst, men i NU-sjukvården har sju av åtta valt att stanna. En framgångsfaktor är integrerad BT, där läkarna från start matchas med den verksamhet där de önskar att göra ST.

– Vi är stolta över att våra kliniker erbjuder en så bra utbildningsmiljö att nästan alla som börjar BT hos oss väljer att fortsätta som ST-läkare på sjukhuset. säger Paul Pålsson, som är BT-chef och förvaltningsövergripande studierektor för läkarutbildningen i NU-sjukvården.

– Målet för BT-kansliet är att skräddarsy upplägget så att det passar behoven hos BT-läkaren. När vi rekryterar BT-läkare och hittar någon som redan vet vilken specialitet de önskar så försöker vi matcha dem direkt med verksamheten och erbjuda dem en så kallad integrerad BT, säger han.

"Världens trevligaste kollegor"

Robert Kwame och Evangelos Fytros jobbar som ST-läkare i barn- och ungdomssjukvården respektive barn- och ungdomspsykiatrin, efter att ha gjort BT i NU-sjukvården. Möjligheten till integrerad BT var en viktig anledning till att valet föll på NU-sjukvården.

– Redan under anställningsintervjun visste jag att jag skulle kunna få ut det bästa av min tjänstgöring som BT-läkare i NU-sjukvården, säger Evangelos Fytros.

– Jag har fått träffa världens trevligaste kollegor på BUP. Samarbetet och flexibiliteten på arbetsplatsen gjorde att jag ville stanna kvar här.

BUP
Just idag tjänstgör Evangelos Fytros på BUP akutmottagning.

”Tacksamheten från patienterna ovärderlig”

Att bli läkare, trots den långa utbildningstiden, är inget varken Evangelos Fytros eller Robert Kwame ångrar.

– Patientens glädje och tillfredsställelse i ansiktet efter besöket skulle jag inte byta ut mot någonting i världen, säger Evangelos Fytros.

– Det bästa med att jobba som läkare är variationen under dagarna, patienterna och fallen. Tacksamheten man får när man kan finna problemet och förhoppningsvis hjälpa patienten är ibland ovärderlig, säger Robert Kwame.

För honom spelade även sjukhusets storlek roll i valet av ST:

– Jag upplever att jag har lärt mig mer och fått större ansvar här på länssjukhuset, än på ett större sjukhus, säger han.

Under hösten är ansökan öppen för nya BT-läkare i NU-sjukvården:

Jobbannons integrerad BT i NU-sjukvården

BT i NU-sjukvården

Än så länge är det bara utlandsutbildade läkare som omfattas av BT. På sikt kommer BT att ersätta AT, allmäntjänstgöringen, för alla med läkarexamen, som en del av att den svenska läkarutbildningen förändras. 

Just nu har sjukhuset 24 BT-läkare: elva fristående, åtta integrerade i NU-sjukvården och fem integrerade i primärvården.

Fristående BT
Du rekryteras och anställs för en tidsbegränsad anställning på ett år där du tjänstgör inom akut sjukvård, psykiatri och allmänmedicin. Sedan söker du en ST-tjänst. Fungerar ganska likt AT men anställningen är kortare.

Integrerad BT
Påbörjas som en provanställning som sedan övergår i en anställning som ST-läkare i NU-sjukvården. Under anställningens första två år sker obligatoriska placeringar inom akutsjukvård, primärvård samt psykiatri. Du tjänstgör dessutom på din hemklinik. Alla som anställs som ST-läkare och behöver uppfylla målbeskrivningen för BT får hjälp av BT-kansliet med sidotjänstgöringar och kurser.