SAMSA-ansvariga gör skillnad

Helen Forsell
Helen Forsell, en av två SAMSA-ansvariga undersköterskor på avdelning 53.

Färre utskrivningsklara patienter som blir kvar på sjukhuset längre än de behöver − och bättre arbetsmiljö på enheten. Det är resultatet efter att avdelning 53 införde två SAMSA-ansvariga, som säkrar all dokumentation i det gemensamma IT-verktyget för sjukhuset, kommunerna och primärvården. 

Avdelning 53 ingår i verksamheten för neurologi, stroke och rehabiliteringsmedicin och vårdar patienter som drabbats av stroke samt utreder, behandlar och vårdar patienter med olika neurologiska tillstånd.

− Våra patienter är nog ganska typiska ”SAMSA-patienter”, säger vårdenhetschef Carina Juhlin Lundgren. De behöver nästan alltid insatser och stöd av både kommunen och primärvården efter utskrivning från sjukhuset.

SAMSA är det gemensamma IT-verktyget för sjukhuset, kommunen och primärvården. Dokumentationen och informationsöverföringen kring de gemensamma patientenra sker i SAMSA eftersom de tre aktörerna inte har tekniska möjligheter att läsa varandras journalsystem.

Alltid en SAMSA-ansvarig på plats

För ett halvår sedan infördes två SAMSA-ansvariga på avdelning 53, uppdraget gick till undersköterskorna Helen Forsell och Bukurije Berisha. De arbetar vardera 50 procent med SAMSA, vilket innebär att det alltid finns en SAMSA-ansvarig på plats, varje vardag, som dokumenterar, men också går in och läser, svarar och kvitterar regelbundet.

− Innan Helen och Buki tog över ansvaret fanns det en stress kopplad till SAMSA-dokumentationen, hos sjuksköterskorna, säger Carina Juhlin Lundgren. Alla vet att det är viktigt att det blir rätt, för patienternas skull, men det kunde ibland vara svårt att hinna med detta, bland alla andra arbetsuppgifter som sjuksköterskor ska utföra.

Mycket lägre andel ärenden med UK-dagar

När SAMSA-dokumentationen inte finns på plats, i rätt tid, blir det svårare för kommunen att ta över ansvaret för patienter som ska till korttidsboende samt SÄBO, särskilt boende, eller som behöver ny eller utökad hemtjänst.

Förra våren var det över 30 procent av SAMSA-ärendena på avdelning 53 som innebar UK-dagar, alltså dagar när utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset längre än de behöver. Den här våren ligger andelen på strax under tio procent. Genomsnittet för sjukhuset ligger på cirka 20 procent.

Mer utrymme för det patientnära arbetet

Men skillnaden märks i inte bara i statistiken.

− Arbetsmiljön har blivit bättre, säger Carina Juhlin Lundgren. Stressen bli lägre när sjuksköterskorna känner att de kan koncentrera sig på sina andra arbetsuppgifter. Vi har också fått färre telefonsamtal och avvikelser från kommunerna att hantera, och det ger mer utrymme för patientarbetet.

− Helen och Buki är verkligen rätt personer på rätt plats.

Kompetensutveckling för undersköterskor

För Helen Forsell och Bukurije Berisha innebär även ansvaret en kompetensutveckling i deras roll som undersköterskor.

− Detta är ett roligt uppdrag, där jag får möjlighet att prata med många patienter och deras närstående, säger Helen Forsell. Samtidigt hjälper jag till att avlasta sjuksköterskorna, genom att sköta kontakten med bistånd, hemtjänst och vårdcentral.

−  Man blir lite som spindeln i nätet och det tycker jag om.