Svårt läge på sjukhuset inför kommande storhelger

Uppdaterad:
Publicerad:

Högt patientinflöde, många utskrivningsklara patienter samt ökad sjukfrånvaro har skapat ett mycket ansträngt vårdplatsläge på sjukhuset. NU-sjukvården efterlyser därför stöd från kommunerna, vårdgrannar och allmänheten, utöver de egna åtgärder som sjukhuset genomför. 

Efter en sommar som av många medarbetare beskrevs som bättre än förväntat har sjukhuset under hösten återkommande hamnat i svåra vårdplatslägen. I början av oktober utlöstes stabsläge för att snabbt kunna förbättra läget, och de insatser som sattes in då gav omedelbar effekt.  

Nu väljer dock sjukhusledningen en annan väg.  

– Vi kan inte förlita oss till att återkommande höja beredskapen, för att klara av vardagens vårdplatspussel på sjukhuset, säger sjukhusdirektör Björn Järbur.  Vi måste hitta en hållbar väg att lösa de problem som uppstår, bland annat med inflödet av patienter och utflödet från sjukhuset. Och i det arbetet behöver vi hjälp, både från andra vårdaktörer och allmänheten. 

Sök vård på rätt nivå 

När det gäller inflödet av patienter sker det främst via akutmottagningen. NU-sjukvårdens akutmottagning är en av landets största och tar emot ungefär 200 patienter varje dygn. Den högsta siffran hittills i är 240 sökande och den lägsta är 143.  

− Vi vet att minst tio procent av de patienter som söker till vår akutmottagning har sjukdomar eller skador som hör hemma på vårdcentralens nivå, vissa dagar kan andelen vara så hög som 30 procent, säger Björn Järbur. 

Här behöver sjukhuset hjälp av invånarna i NU-sjukvårdens område. 

− Ta hjälp av 1177 för att hamna på rätt vårdnivå, för just din skada eller sjukdom. Är du inte i behov av akut sjukhusvård bör du hantera dina behov på rätt sätt i kedjan av egenvård – vårdcentral – jourcentral. 

− Särskilt viktigt är det för dig som är äldre att ha en nära kontakt med din vårdcentral. Många äldre som söker hos oss har inte behov av sjukhusets resurser, men de kanske behöver stöd i sin vardag från vårdcentral och kommun. Att hemsituationen plötsligt har blivit ohållbar är inte ett skäl att söka akutvård på sjukhuset, men vi möter även de patienterna på vår akutmottagning. 

För att hjälpa primärvården startade NU-sjukvården i somras en digital akutmottagning, där vårdcentralens läkare kan rådgöra med specialisterna på akutmottagningen om enskilda patienter och deras eventuella behov av vård på sjukhuset. 

Utskrivningsklara tar upp flera avdelningar 

När det gäller utflödet från sjukhuset handlar det främst om så kallade utskrivningsklara patienter. Under året har NU-sjukvården i genomsnitt haft 46 utskrivningsklara patienter varje dag​, och de senaste dagarna har antalet varit så högt som ett 60-tal så kallade UK-patienter. Det motsvarar tre vårdavdelningar på sjukhuset. 

Att en patient är utskrivningsklar innebär att sjukhuset har slutfört de åtgärder som är specialistvårdens ansvar, och att patienten väntar på att kommunen och primärvården ska kunna ta sitt ansvar, vad gäller boende, insatser i hemmet, fortsatt rehabilitering och annan vård. 

– Det fungerar olika bra med olika kommuner i vårt område. Efter de kommande storhelgerna kommer vi att gå vidare med enskilda samtal med kommunerna för att se hur vi bäst krokar arm med dem. 

Krävs flera åtgärder för att förbättra genomflödet

Men det finns också ett eget arbete som NU-sjukvården måste göra, för att förbättra genomflödet av patienter, alltså den tid som patienterna vistas på sjukhuset. Det handlar bland annat om att minska medelvårdtiden, som ligger högre än de jämförbara sjukhusen inom VGR, som SkaS, Skaraborgs sjukhus och SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus. 

– SkaS och SÄS har nästan inga utskrivningsklara patienter, de har trimmat sina system bättre än vad vi hittills har gjort, så vi måste lära av dem och bli bättre. Att ha ett 60-tal utskrivningsklara patienter på sjukhuset leder till undanträngningseffekter, för patienterna, och försämrad arbetsmiljö för våra medarbetare. 

För att lösa det akuta vårdplatsläget denna vecka och inför de kommande storhelgerna genomför NU-sjukvården flera åtgärder, bland annat ett tillfälligt stopp för viss planerad vård, med undantag för cancervård och annan vård som inte kan vänta, för att styra om resurserna. Det gör det möjligt att öka antalet läkare i tjänst inom den akuta vården och att fler vårdplatser snabbt kunnat öppnas. 

NU-sjukvården har också startat ett prioriterat arbete med att införa arbetssättet med kloka kliniska val. Det arbetet leds av sjukhusets chefsläkare.  

Läget, på sjukhuset just nu

  • I dag på förmiddagen var beläggningsgraden 119 procent. Målet är 90 procent. 
  • De flesta av sjukhusets avdelningar har överbeläggningar, i så kallat svart läge, som innebär den högsta nivån. 
  • Antalet sökande till akutmottagningen föregående dygn var 204. 
  • Tolv patienter vårdas på IVA. 

Kontakt

Frågor från media hänvisas till NU-sjukvårdens presstjänst, telefon 010-435 65 01, nu.presstjanst@vgregion.se