Nu inför NU-sjukvården taligenkänning i patientjournalen

Uppdaterad:
Publicerad:
Brita med diktafon i handen framför datorskärm
Kuratorn Brita Davidsson hinner träffa fler patienter under den tid som taligenkänningen frigör.

Kuratorsmottagningen i NU-sjukvården är först ut i Västra Götalandsregionen med programvaran för taligenkänning, som översätter tal till text. Anteckningarna i patientjournalen blir tillgängliga för både medarbetare och patient direkt, vilket ökar patientsäkerheten och minskar dubbeldokumentationen.

På kuratorsmottagningen använder medarbetarna diktafon i patientjournalen, precis som tidigare, med skillnaden att texten nu dyker upp på skärmen och kan godkännas med en gång. Med kontroller på diktafonen flyttar kuratorn Brita Davidsson snabbt runt i patientjournalen och orden hon talar in dyker upp på skärmen i realtid.

– Jag fick möjlighet att testa systemet under några månader innan driftstarten i januari och är överraskad över hur lätt det var att lära sig programmet.

AI lär sig hur du pratar

Systemet bygger på en AI-motor, som genom kontinuerlig användning lär sig ditt sätt att prata. Det innebär att personer som har en kraftig dialekt eller bryter på annat språk också kan använda taligenkänning.

– Jag pratar svenska med portugisisk brytning och det gick otroligt fort för programmet att lära sig mitt uttal. Jag fick lägga lite extra tid på att dokumentera under de första dagarna, men därefter flöt det på utan några avbrott, säger Cristina Catita på fysioterapin, som är näst på tur att införa taligenkänning.

Programvaran innehåller även funktioner för autotexter, det vill säga fördefinierade texter som snabbt kan infogas i journalen via ett talkommando.

Superanvändaren en ovärderlig roll

Anna Nordin jobbar som medicinsk sekreterare och är så kallad superanvändare för taligenkänning på kuratorsmottagningen. Hennes roll har under införandet varit att utbilda kollegorna, ge support på plats och hålla koll på den ordlista som gruppen tillsammans tog fram.

– Visst fanns det lite oro från vissa håll från start men det känns mycket bättre nu. För egen del har jag inte varit särskilt orolig över min roll som medicinsk sekreterare. Den tiden jag la på att skriva ut diktat kan jag fylla med annat som verksamheten behöver. Och just nu har jag fullt upp med projektet! säger hon.

Grupp med medarbetare
Medarbetarna på kuratorsmottagningen tycker att övergången till taligenkänning gått smidigare än förväntat – mycket tack vare det goda förarbetet och stödet från superanvändaren Anna Nordin, tillika medicinsk sekreterare.

 

Vad är taligenkänning?

Taligenkänning är en programvara som översätter tal till text. Det innebär att du använder rösten för att producera text i stället för att skriva med tangentbordet. Tjänsten taligenkänning ingår i VGR:s avtal med Cerner och tillhandahålls av leverantören Nuance.

NU-sjukvården är först ut i VGR att införa taligenkänning, något som 17 av 21 regioner i Sverige nu använder för jouyrnaldokumentation. 

Nyttor med taligenkänning

För patienten

  • Patienten får direkt tillgång till det som dokumenterats i samband med vårdbesöket och det ger ökad möjlighet att vara delaktig i sin vård och bättre koll på den egna hälsan.
  • Patientsäkerheten ökar eftersom personal har direkt och enkel tillgång till journalanteckningar

För medarbetare i hälso- och sjukvården

  • Traditionellt sett dikterar läkare till en ljudfil som sedan skrivs in i journalen av medicinsk sekreterare. Denna dubbeldokumentation minskar eller försvinner helt.
  • Personal får direkt tillgång till patientinformation vid vårdövergångar
  • Det blir möjligt att enklare och snabbare ta rätt beslut kring diagnos och behandling
  • Personal slipper söka och lyssna av ljudfiler som ännu inte skrivits ut för att få den senaste uppdateringen om patientens vårdplan och hälsa.
  • Socialstyrelsens rekommendation om att journalanteckningar ska vara tillgängliga inom 48 timmar kan bättre efterlevas.
  • Läkare kan signera och avsluta sin journalanteckning direkt efter patientmötet. Detta kan frigöra tid och minska stress i arbetet.
  • Skrivande personal kan snabbt och enkelt journalföra och därmed undvika att skapa en kö av dokumentationsarbete som ska hanteras senare.