NU-sjukvårdens styrelse 1 juni: Sommaren 2023 och bassängen på Uddevalla sjukhus

Publicerad:

Vid mötet den 1 juni fick NU-sjukvårdens styrelse en lägesrapport inför sommaren 2023. Dessutom behandlades bassängen vid Uddevalla sjukhus. I den frågan skickas nu en begäran om att få avveckla bassängverksamheten från 1 juli 2024, till VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd för godkännande.   

Pressmeddelande

Sommaren 2023 

Trots tidig sommarplanering och utökade rekryteringsinsatser står NU-sjukvården inför ännu en sommar som kommer att innebära en stor prövning för sjukhuset och dess medarbetare. Totalt drar NU-sjukvården ner på ett hundratal vårdplatser. Det är ungefär lika många som tidigare somrar, men det blir fler veckor med det lägsta antalet vårdplatser. 

Sommaren är en besvärlig ekvation för alla sjukhus, där medarbetarnas rättmätiga behov av semester och återhämning ska matchas med patienternas lika rättmätiga behov av att få den vård de behöver. För NU-sjukvården försvåras dessutom situationen av att upptagningsområdet utökas med cirka 100 000 turister, på kortare eller längre besök, säger styrelsens ordförande Anna Kahn.  

Ett medskick till såväl invånare som turister är att det i år är viktigare än någonsin att söka rätt vårdnivå. Om läget inte är akut får du ofta snabbare hjälp genom att kontakta 1177, eller primärvården i stället för att uppsöka akutmottagningen. På det viset ger du även oss i NU-sjukvården bättre möjligheter att ta hand om de patienter som behöver specialistsjukvård, säger Anna Kahn.  

Bassängen på Uddevalla sjukhus 

De lokaler som NU-sjukvården hyr, där bassängen finns på Uddevalla sjukhus, behöver renoveras. Eftersom den medicinska utvecklingen och behandlingsmetoder har förändrats används bassängen numera allt mindre för specialistsjukvård. Därför beslutade styrelsen att säga upp hyresavtalet och att avveckla verksamheten från 1 juli 2024, under förutsättning att VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd ger sitt godkännande.  

Beslutet är i linje med VGR:s principdokument för varmvattenbassänger. Tidpunkten korrelerar även med att Uddevalla kommun inviger ett nytt badhus i juni 2024, med bättre faciliteter än de som kan erbjudas på Uddevalla sjukhus.  

En begäran om att få avveckla bassängverksamheten vid Uddevalla sjukhus skickas nu vidare till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Om nämnden ger sitt godkännande beräknas nettobesparingen för NU-sjukvården till cirka 800 000 kronor per år.  

Handlingar 1 juni 

Kontakt

Ordförande Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36 

Vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42 

NU-sjukvårdens styrelse