Grattis kvinnosjukvården!

Uppdaterad:
Publicerad:
Vinnare kvalitetspriset
Emma Svedung, enhetschef mottagningen för gravida och nyförlösta, Kristina Nilsson, barnmorska och Ingrid Ekenberg, enhetschef förlossningen. Vinnarna av kvalitetspriset belönas med ett vandringspris och 10 000 kronor till utvecklingsarbete.

Vinnarna av NU-sjukvårdens kvalitetspris 2022 är kvinnosjukvården för deras förbättringsarbete för att förebygga och behandla bristningsskador som kan uppstå i samband med förlossning.  Priset delades ut under fredagen 21 april när sjukhuset arrangerade den kvalitetsdag som ställdes in med kort varsel i mitten av december förra året när smittspridningen ökade snabbt i samhället.

Att bli förälder är för de flesta en av livets största stunder. Men för kvinnor som drabbas av bristningar i samband med förlossningen kan det också bli starten på ett mångårigt lidande som kan ge underlivssmärtor samt problem med urininkontinens och avföringsläckage.

För fem år sedan startade NU-sjukvårdens förlossningsenhet samt mottagningen för gravida och nyförlösta ett framgångsrikt utvecklingsarbete för att minska antalet allvarliga bristningsskador (grad 3 och 4) vid förlossningen och att förbättra vårdkedjan för de kvinnor som drabbas.

Sedan dess har andelen bristningar grad 3 och 4 vid vaginala förlossningar, som sker utan sugklocka, minskat från 2,1 procent till 1,5 procent inom NU-sjukvården, medan genomsnittet för riket ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare, alltså 2,0 procent.

Två barnmorskor på plats vid framfödandet

− En av de förebyggande åtgärderna är att vi har två barnmorskor på plats vid framfödandet, säger Ingrid Ekenberg, avdelningschef, NU-sjukvårdens förlossning. Vi använder också värme under utdrivningsskedet och prioriterar ett långsamt framfödande.

Med två barnmorskor på plats under förlossningens slutskede minskar risken för allvarliga bristningsskador hos den födande kvinnan med 30 procent, enligt en ny svensk studie i tidskriften Lancet.

När det gäller de instrumentella förlossningarna, med sugklocka, har de också minskat inom NU-sjukvården, men inte lika tydligt.

En tydlig ingång för patienterna

För kvinnor med en upplevd eller fastställd förlossningsskada startade sjukhuset under våren 2019 en bristningsmottagning och ett bäckenbottenteam med tvärprofessionell kompetens.

Dit kommer patienterna via remiss från mödravården eller vårdcentralen, men de kan också söka själva genom egenremiss via 1177:s e-tjänster eller genom att ringa. Det finns numera en tydlig ingång, både för patienterna och de som skriver remisser, tidigare kunde dessa kvinnor bollas mellan olika instanser.

Ökad självkänsla för personalen

− Vi som arbetar med detta har fått en ökad självkänsla, vi känner att det förändrade arbetssättet har lönat sig, säger Kristina Nilsson, barnmorska på förlossningen och bristningsmottagningen.

− Färre bristningsskador har minskat lidandet för patienterna, det är förstås det allra viktigaste, men vårt arbete har också lett till färre operationer och därmed minskade kostnader, säger Emma Svedung, enhetschef mottagningen för gravida och nyförlösta.

Ett 20-tal nomineringar

Totalt kom det in ett 20-tal nomineringar till kvalitetspriset. Bland dem valde juryn ut fem finalisterna och det var i hård konkurrens som kvinnosjukvården till slut vann kvalitetspriset 2022.

− Det vi har tagit fasta på i juryn är att vårdkvaliteten har förbättrats så tydligt, genom att färre kvinnor får förlossningsskador och att de som ändå drabbas har en enkel väg in till ett tvärprofessionellt omhändertagande, säger Jesper Swärd, chefsläkare och juryns ordförande.  

− Dessutom har patienternas synpunkter tagits tillvara i arbetet på ett systematiskt sätt för att formera ett teambaserat arbetssätt och det har bidragit till ett strukturerat och effektivt omhändertagande, med bättre hälsa och livskvalitet som resultat.  

Kvinnosjukvården vann även priset om bästa poster efter en digital omröstning. Postern beskriver avdelning 35:s arbete för patienter med gynekologisk cancer.

Olika grader av bristningsskador

Grad 1

Ytliga bristningar i slida och blygdläppar. De är vanliga och de flesta får sådana. De brukar läka fort utan att ge större besvär.

Grad 2

Här är det inte bara yttersta huden som har gått sönder, utan även muskler i slidan eller mellangården. Det är ganska vanligt med bristning av grad 2 när du föder barn för första gången.

Klipp

Ett klipp räknas som en bristning av grad 2. Klipp är när barnmorskan eller läkaren har behövt öppna för att ge plats åt barnet. Då har huden och de yttersta musklerna i slidans öppning delats.

Grad 3 och 4

Här har muskeln i ändtarmen blivit skadad. Väggen i ändtarmskanalen kan också ha blivit skadad. Sådana bristningar kallas också sfinkterskador.

Källa: 1177.se

 


De fem finalisterna till kvalitetspriset

  • Paramedicin: Patientupplevelse understödd hemgång efter stroke
  • Operation NÄL: Förbättrat arbetssätt kärlaccess vid inläggning av SVP, subkutan venport.
  • Vuxenpsykiatri: SamVux i Åmål
  • Operation US, och kvinnosjukvård: Fast track sterilisering
  • Kvinnosjukvård: Förbättrat arbetssätt förlossningsskador