Trygg start för sjuksköterskestudenterna

Uppdaterad:
Publicerad:
Fyra personer framför en dörr
Angelli Navarro Quinth, Sonja Schubert, Johanna Selin Månsson och vårdenhetschef Lottis Nilsson är alla nöjda och stolta över VFU-miljön på enheten.

Nervöst, pirrigt och en rädsla för att göra fel. Så kan det kännas som sjuksköterskestudent på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Men genom att göra praktiken två och två och en tydlig modell för VFU, för både handledare och student, har MÄVA 1 skapat en tydlig och trygg praktik.

Sonja Schubert studerar sjätte terminen på sjuksköterskeprogrammet och gör sin VFU på en av NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelningar, MÄVA 1, på Uddevalla sjukhus. I enlighet med konceptet peer learning gör hon och studiekamraten Alice Ericsson praktiken tillsammans, och har en gemensam handledare i Angelli Navarro Quinth.

– På mina tidigare VFU-placeringar har jag varit ensam student. Att alltid vara två är mycket tryggare. Då vet jag att jag inte är den enda som är nervös och jag känner inte samma press, säger Sonja Schubert.

Sonja Schubert


Hennes handledare Angelli Navarro Quinth är också nöjd. Att handleda två studenter betyder inte, som man skulle kunna tro, dubbelt så mycket jobb. Tvärtom.

– Studenterna tar varandra till hjälp innan en fråga kommer till mig och jag upplever att de blir mer självsäkra i sin roll, säger hon.

”Ska vara bra kontinuitet oavsett handledare”

Ett avgörande stöd för studenter och handledare är studentpärmen, det vill säga den modell för handledning som MÄVA 1 har tagit fram. Innehållet är byggt på forskning och utgår från sjuksköterskestudenternas kursplan.

– Vi ville kvalitetssäkra VFU:n här på avdelningen, med bra kontinuitet i lärandet oavsett handledare, säger Johanna Selin Månsson.

Hon arbetar som klinisk adjunkt på MÄVA 1, en yrkesroll som det finns en handfull av i NU-sjukvården. Huvuddelen av jobbet är att skapa och upprätthålla en handledningsstruktur på avdelningen. Eftersom hon har sin grundanställning på Högskolan Väst, fungerar hon också som en brygga mellan lärosätet och sjukhuset.

Sprids till andra verksamheter

Nu har studentpärmen använts i tre år, med goda resultat. Studenterna är tryggare, handledarna säkrare och arbetssättet har resulterat i flera rekryteringar efter avslutad VFU. Modellen sprids nu till andra sjukhus och kommuner och en forskningsstudie på Högskolan Väst undersöker studenternas och handledarnas upplevelse av arbetssättet.

– Jag skulle vilja uppmana alla till att våga vara handledare. Peer learning tillsammans med studentpärmen är ett strukturerat arbetssätt som underlättar för både studenter och handledare, säger Lottis Nilsson, vårdenhetschef på MÄVA 1.