Nytt arbetssätt inom ortopedin gav medarbetarna orken tillbaka

Uppdaterad:
Publicerad:
Collage med bilder på vårdpersonal
Förut var vi trötta jämt. Nu har vi ork kvar, säger medarbetarna från ortopediavdelning 52-55.

Går det att vända ett läge där det blivit svårt att hålla vårdplatser öppna, där överbeläggningar är vardag och medarbetarnas arbetsmiljö är allt annat än bra? Det var precis vad NU-sjukvårdens ortopediavdelning 52-55 gjorde, genom att tänka helt nytt.

Så tycker medarbetarna 

Det första som verksamheten för ortopedi gjorde för att skapa ett mer hållbart arbetssätt och en bättre vårdplatssituation var att slå samman avdelningarna 52 och 55 på NÄL i Trollhättan till en gemensam avdelning, under en enhetschef och en ledning.

Undersköterska vit och sjukvårdsbiträden

Nästa steg var att förtydliga och förändra sjuksköterskans roll. Det resulterade i att sjuksköterskan idag har ansvar för tolv patienter, vilket är något fler än tidigare. I gengäld har gruppen runt sjuksköterskan förstärkts med fler medarbetare. Förutom undersköterskor har avdelningen anställt sjukvårdsbiträden och infört en ny funktion, ”undersköterska vit”. Dessa har en kompletterande utbildning, som gör att de kan avlasta sjuksköterskan i olika arbetsuppgifter, exempelvis läkemedel.

– Totalt sätt är vi idag något fler medarbetare på avdelningen, men tack vare det nya arbetssättet behövs färre sjuksköterskor för att täcka alla pass, säger vårdenhetschef Marcus Därnemyr, vårdenhetschef på avdelning 52-55.

– Syftet med det nya arbetssättet är just att sjuksköterskan ska vara arbetsledande i den patientnära vården, istället för att sitta med administrativa uppgifter, säger han.

Anställda medicinläkare och kortare vägar

Den nya avdelningen har 36 vårdplatser och jobbar till skillnad mot tidigare inte med överbeläggningsplatser. På avdelningen jobbar tre vårdgrupper med fem medarbetare i varje grupp. Fördelningen är en sjuksköterska, en undersköterska vit, två undersköterskor och ett sjukvårdsbiträde. Samma bemanning gäller måndag-söndag, dag- och kvällspass.

Ytterligare en förändring är att medicinläkare anställts, så att patienten kan behandlas medicinskt, parallellt med ortopedläkarnas arbete. Numera sitter dessutom undersköterskorna som jobbar som receptionister, och undersköterskorna som arbetar med den samordnade vård- och omsorgsplaneringen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i SAMSA i ett gemensamt kontor. Det har kortat informationsvägarna.

Sänkt medelvårdtid och färre sjukskrivningar

Det nya arbetssättet sjösattes i januari och ska utvärderas i maj. Men när den sammanslagna avdelningen nyligen firade 80 dagar kunde de redan nu se att förändringen lett till flera förbättringar. Exempelvis har medelvårdtiden sänkts och flödet av patienter och utskrivningsprocessen har blivit bättre. Allt tyder också på att sjukskrivningarna minskat.

– Vi märker verkligen att arbetsmiljön blivit så mycket bättre. En av styrkorna som gjort att det blivit så bra är att medarbetarna varit delaktiga under hela processen. Det är inte lätt att göra en sådan här stor förändring och den behöver tid att landa, säger Marcus Därnemyr.

Läs vad medarbetarna tycker om förändringen

Vad tycker medarbetarna?

Gruppbild på fyra undersköterskor

Tilda Rydell, Nora Zakzak, Rola Zino, Elisar Tayar, undersköterskor

– Det var en stor utmaning och inte helt lätt i början. Men det var så illa och så tungt att vi var positiva till förändring. Vi har kommit en bra bit på väg och känner att vi har mer resurser och att vi kan ge bra omvårdnad. Vi har fått mer luft i vårdplatserna, mer tid för dokumentation och kan sätta oss en stund för att återhämta oss med gott samvete. Förut var vi trötta jämt, nu är vi lugnare och orkar mer efter jobbet.

Porträttbild på undersköterska
Ulrika Silfverhielm, undersköterska vit

– Som undersköterska vit har jag fått mer ansvar och kan hjälpa sjuksköterskorna på ett annat sätt. Det handlar exempelvis om att avlasta om vi har tunga patienter, eller att arbeta mer med läkemedel. Det är bra att vi kan hjälpa varandra och det är roligt att få pröva något nytt.

Närbild på sjuksköterska

Ann Wiman, bemanningssjuksköterska

– Jag var lite skeptisk i början, men vi var överbelamrade med jobb och alla var överens om att något behövde göras. Även om jag som sjuksköterska fått något fler patienter, är vi fler i gruppen som vi delat upp arbetet på och det märks. Det var som att vända på ett blad.

Närbild på sjuksköterska

Karin Samstrand, sjuksköterska

– Jag började här som nyfärdig sjuksköterska förra sommaren. Då var det kaos och jag var så stressad. Nu funkar det bra och jag orkar jobba. Jag har mer tid att prata med patienterna och att hålla koll på alla, trots att jag har 12 patienter nu. Det har blivit fler händer och jag får stöttning av både undersköterskan vit och övriga i gruppen. Jag gillar att jobba med ortopedi och känner att här vill jag stanna.

Porträttbild på sjukvårdsbiträden
Victoria Qvarnström, sjukvårdsbiträde

– Jag anställdes som sjukvårdsbiträde i januari och tycker det är sjukt spännande att jobba här. De som jobbade här tidigare säger att det blivit lugnare och mindre stressigt. Jag är mycket ute på golvet och är en hjälpande hand, exempelvis vid vak, eller toabesök. Jag lär mig mycket genom att gå med undersköterskorna och sjuksköterskorna och ser det här som ett bra sätt att börja jobba i vården.

Närbild på undersköterska
Edona Dobrunaj, samordnare, schemaplanering

– Det var lite kämpigt i början och allt gick snabbt, men det har gått bra att få ihop allt med schemat. Alla hjälps åt och arbetet går smidigare. Sjuksköterskorna får hjälp, det blir mer attraktivt att jobba som undersköterska och det blir lättare att rekrytera personal när arbetsplatsen blir attraktiv. Det här är ett vinnande koncept!

Alla bilder har tagits av Kevin Nirs, kommunikationsenheten.


Vill du veta mer?

Vårdenhetschef
Marcus Därnemyr
010-435 05 51
marcus.darnemyr@vgregion.se