Djuren kommer till sjuka barn och ungdomar

Uppdaterad:
Publicerad:
Nordens Ark djur

Genom ett samarbete mellan Nordens Ark och lekterapin på NÄL och Skaraborgs sjukhus, kommer djur och natur till barn och ungdomar som vårdas på sjukhus.

image752ce.png

 

Nordens Ark har under många år tagit emot grupper med barn i alla åldrar och arbetat med konceptet Grön hälsa för att stärka den fysiska och psykiska hälsan genom djur- och naturupplevelser. Ur detta uppmärksammades behovet att återskapa samma välgörande möten för barn och ungdomar som på grund av sin sjukdom inte kan lämna sjukhusmiljön.

Lösningen blev projektet Djur och natur till barnen på lekterapi, ett samarbete mellan Nordens Ark och lekterapin på NÄL och Skaraborgs sjukhus. Det handlar dels om livesända guidningar i parken, med möjlighet att ställa frågor, dels om virtual reality-upplevelser.

– Genom videos filmade med 360-graders-kameror kommer barnet på sjukhuset, genom ett VR-headset, kunna befinna sig i djurnära miljöer som annars inte hade varit möjliga, till exempel bland tigrar eller uppe i träden bland pandor, säger Björn Johansson, pedagog på Nordens Ark.

”En upplevelse för livet”

Ann-Charlott Körnsberg är specialpedagog på lekterapin på NÄL och har haft ett nära samarbete med Nordens Ark för att ta fram de digitala upplevelserna. Det har bland annat handlat om att samla in feedback från barnen och ungdomarna som vårdas på sjukhuset.

– Det bästa med projektet är att barn som är långtidssjuka får något med sig tillbaka att berätta om när de återförenas med klassen. Livet har inte bara pausats, utan de har fått uppleva något unikt som både tar fokus från deras situation och samtidigt bidrar med kunskap om djur och miljö, säger hon.

– Man missar så mycket när man är sjuk och det här ger en upplevelse för livet som de kommer ha med sig länge.

Hoppas kunna sprida materialet vidare

Hela projektet beräknas pågå i tre år, filmningen för projektets olika digitala möten med djur och natur påbörjas sommaren 2023 och kommer fortsätta under projektets två första år. År tre planeras en workshop på Nordens Ark för att samla intresserade och dela de erfarenheter och lärdomar som har genererats under projektets gång.

– När vi är klara med projektet hoppas vi att det ska kunna spridas vidare. Eftersom materialet är digitalt finns inget som hindrar fler verksamheter att använda det, säger Björn Johansson.

Björn Johansson

Björn Johansson, pedagog på Nordens Ark.

Läs mer om projektet på Nordens Ark’s hemsida.

Projektet har möjliggjorts med stöd från Allmänna arvsfonden och Bidragsstiftelsen.

Logotyp