Arbetsmiljöverket besöker NU-sjukvården

Publicerad:
Uddevalla sjukhus med HR-chef Kerstin Blomgren infälld
Arbetsmiljöverket besöker tre verksamheter på Uddevalla sjukhus. HR-chef Kerstin Blomgren välkomnar att NU-sjukvården får en oberoende bedömning av arbetsmiljön.

Den 19 och 20 april kommer Arbetsmiljöverket, AV, till NU-sjukvården. Besöket ingår i den inspektion av arbetsmiljön som myndigheten sedan i höstas genomför på samtliga akutsjukhus i Sverige.

AV:s inspektioner av den organisatoriska arbetsmiljön på landets akutsjukhus påbörjades hösten 2022 och fortsätter under hela 2023. Under besöken kommer inspektörerna att fokusera på den organisatoriska arbetsmiljön, främst arbetsbelastning. De ska bland annat inspektera hur arbetet är systematiserat och organiserat, och om det finns balans mellan krav och resurser.

– Vi välkomnar besöket och Arbetsmiljöverkets oberoende bedömning av hur arbetsmiljön ser ut. Det ger oss både en möjlighet att få ett kvitto på det vi gör bra, men också att bli uppmärksammade på det vi behöver förbättra, säger HR-chef Kerstin Blomgren.

Tre verksamheter på Uddevalla sjukhus utvalda

I NU-sjukvården har AV valt att besöka tre verksamheter på Uddevalla sjukhus. Först ut den 19 april är ortopediavdelning 4. Den 20 april inspekteras först operationsavdelningen, varefter besöket avslutas med inspektion på kirurgimottagningen.

Medverkande vid AV:s inspektioner av de tre verksamheterna är verksamhetschefer, vårdenhetschefer, läkarchefer, skyddsombud för respektive skyddsområde samt representant från HR.

Besöket efterföljs av en rapport

Efter inspektionen återkommer AV med en rapport till NU-sjukvården. Om myndigheten upptäcker brister i arbetsmiljön kommer de att ställa krav på att sjukhuset åtgärdar dessa.

– NU-sjukvården arbetar redan med många olika insatser för att förbättra arbetsmiljön och det ska bli intressant att se hur AV bedömer det arbetet. Samtidigt vet vi ju att pandemin har inneburit en stor påfrestning på många medarbetare, och att bemanningsläget är svårt, säger Kerstin Blomgren.

Södra Älvsborgs sjukhus var i februari det första akutsjukhuset i VGR som AV inspekterade under sin tillsyn av Sveriges akutsjukhus.

Uppföljande inspektion på akuten

Uppdaterad information 19 april

AV ställer in besöket på akuten 21 april

Som NU-sjukvården tidigare rapporterat hade Arbetsmiljöverket, AV, den 21 april för avsikt att göra en uppföljande inspektion på akutmottagningen på NÄL. Bakgrunden var den tvärfackliga anmälan om arbetsmiljön, som skyddsombuden på NU-sjukvårdens akutmottagning skickade in till Arbetsmiljöverket i juni 2021.
Nu meddelar AV att besöket ställs in och att det pågående ärendet avslutas. 

AV motiverar sitt beslut med att det under handläggningen inkommit information om den nuvarande situationen som gjort att AV beslutat att avsluta ärendet. Arbetsmiljöverket kommer istället att inspektera akutmottagningen inom det pågående nationella projektet, med start före sommaren. 

------------------------------------------

Tidigare information
Den 21 april gör AV en uppföljande inspektion på akutmottagningen på NÄL. Bakgrunden är den tvärfackliga anmälan om arbetsmiljön, som skyddsombuden på NU-sjukvårdens akutmottagning skickade in till Arbetsmiljöverket i juni 2021.

AV har i sina tidigare inspektioner sett att det finns brister i arbetsmiljön, och även om myndigheten också sett att det gjorts flera förbättringar på akutmottagningen, har AV med hot om vite på 150 000 kronor förelagt NU-sjukvården att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Vid inspektionen kommer AV att få kompletterande information av verksamhetsledning och skyddsombud om hur arbetet fortskrider.

Bland de åtgärder som redan vidtagits finns:

  • kartläggning av arbetsmiljön
  • medarbetarenkät av Hälsan och stressmedicin
  • riskbedömning med fokus på delaktighet, fokus och schema, som akutmottagningens ledning gjort tillsammans med skyddsombud
  • rutin där åtgärdsansvaret är beskrivet för att skapa trygghet och tydlighet i gruppen. Den är anpassad för alla yrkesgrupper och innehåller prioriteringar och förstärkningsåtgärder vid hög arbetsbelastning.

Relaterad länk
Primärvårdsteam – ny satsning på akutmottagningen