Sabina Hallin, NU-ambulansen
− i centrum för FLISA 2023

Publicerad:
Sabina Hallin
Sabina Hallin på plats i mässlokalerna i Göteborg.

Idag, den 12 september, startar FLISA-kongressen, Nordens största samlingsplats för ledningsansvariga inom ambulanssjukvård. I år står VGR som värd − och spindeln i nätet är Sabina Hallin, från NU-sjukvården, som projektledare och programansvarig.

− Det är första gången VGR:s prehospitala verksamheter gemensamt arrangerar FLISA-kongressen, tidigare har värdskapet legat på en enskild förvaltning, exempelvis hölls kongressen i Uddevalla 2015, i NU-sjukvårdens regi, säger Sabina Hallin, som till vardags arbetar på ambulansstationen i Uddevalla.

Årets FLISA-kongress arrangeras i ett samarbete mellan regionens ambulansförvaltningar, ambulanshelikopterverksamheten och Sjukvårdens larmcentral. Kongressen hålls på Svenska Mässan i Göteborg, den 12-14 september, och lockar drygt 800 deltagare från hela landet.

Balans mellan beredskap och produktion

Temat är de gemensamma utmaningarna att leda och styra en verksamhet som ständigt balanserar mellan beredskap och produktion.

− Svensk sjukvård står mitt i en nationell samhällsutveckling där vårdbehovet ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Det gäller även för oss i ambulansen.

− Därför måste vi hitta nya arbetssätt och rätt prioriteringar för att kunna lösa ekvationen med hög beredskap och korta responstider, samtidigt som patienterna blir allt fler och vården som utförs prehospitalt blir mer avancerad.

Sjukvård i krigssituationer

− Dessutom har vi just nu ett spänt säkerhetsläge, ovanpå alla andra utmaningar.

På programmet, som Sabina Hallin varit med och tagit fram, står bland annat föreläsningar om stresshantering för ambulanspersonal, sjukvård i krig och hur omställningen till nära vård påverkar ambulansen.

− Det är ett högt tryck och stort intresse för årets kongress, säger hon. Många av våra medarbetare har också möjlighet att delta, nu när kongressen hålls inom VGR.

− Det här är ett värdefullt tillfälle att ta del av aktuell forskning, medicinteknisk utrustning och att byta erfarenheter över gränserna, både för förvaltningar och regioner.

Vad är FLISA?

FLISA, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden som består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 regioner.

Mer information: flisakongressen.se