Resultatet från Arbetsmiljöverkets inspektioner på Uddevalla sjukhus klart

Publicerad:

Nu har Arbetsmiljöverket, AV, kommit med sina rapporter från inspektionerna som myndigheten gjorde i NU-sjukvården den 19 och 20 april.

Pressmeddelande

Besöket från Arbetsmiljöverket ingick i den inspektion av arbetsmiljön, som myndigheten sedan i höstas genomför på samtliga akutsjukhus i Sverige. I NU-sjukvården hade AV valt att inspektera tre verksamheter på Uddevalla sjukhus: operationsavdelningen, kirurgimottagningen och ortopediavdelning 4.

Operation och kirurgimottagningen

När det gäller operationsavdelningen och kirurgimottagningen hittade Arbetsmiljöverket inga brister i arbetsmiljön inom ramen för tillsynen. AV har därmed avslutat dessa ärenden.

Ortopediavdelningen

Vid besöket på avdelning 4 hittade inspektörerna en brist rubricerad ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – arbetsbelastning – undersökning och riskbedömning”. Under inspektionen framkom att det finns arbetstagare som kan löpa risk att drabbas av ohälsa, på grund av arbetsbelastningen i samband med att avdelningen bistår akuten på NÄL med vårdplatser under helger.

Arbetsmiljöverkets krav

Arbetsmiljöverket ålägger nu NU-sjukvården att undersöka arbetsbelastningen på avdelningen, ta reda på om resurserna för arbetet är anpassade till kraven i arbetet, samt att därefter bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Utifrån riskbedömningen ska åtgärder som behövs vidtas.

Senast den 19 juni ska NU-sjukvården ha redovisat hur Arbetsmiljöverkets krav uppfyllts och hur skyddsombud och arbetstagare varit delaktiga i detta arbete.

Relaterade länkar

Arbetsmiljöverket besöker NU-sjukvården

Arbetsmiljöverkets nationella inspektioner

Kontakt

Frågor från media hänvisas till NU-sjukvårdens presstjänst, 010-435 65 01, nu.presstjanst@vgregion.se