Äntligen nya lokaler för ortopedteknik

Uppdaterad:
Publicerad:
 • 1 av 7

  Ortopedingenjör Anna Dahlström står i det nya gipsavgjutningsrummet för barn och visar med en dockmodell hur ett ståskal kan se ut. Det kan ibland vara bra att förbereda och visa för en familj hur det ser ut och fungerar.

 • 2 av 7

  På arbetsbänken ligger ”Spiderman”-ortoser som är tillverkade på gipsarna (efter avgjutning) som ligger bredvid. På skorna syns tillfälliga klackförhöjningar till en patient som ska användas i tre månader efter hälseneruptur.

 • 3 av 7

  Katarina Johansson, enhetschef ortopedteknik. 

 • 4 av 7

  Ortopedingenjör Rebecka Holm modellerar en gipsmodell inför tillverkning av en underbensprotes.

 • 5 av 7

  Barnen får själva välja mönster på sin ortos. På bilden syns ett infärgningspapper som sedan värms på plasten som ortosen tillverkas av.

 • 6 av 7

  Ortopedteknikerna Ulf Seger och Jimmy Karlsson drar en varm plast på en gipsmodell som sedan ska bli en nattortos till ett barn (för att förhindra kontrakturer och felställningar i fotleden).

 • 7 av 7

  Ortopedtekniker Elin Norén förbereder gjutning av protes i det nya specialbyggda lamineringsskåpet.

I tre år har ortopedtekniks lokaler på NÄL varit belagda med skyddsstopp på grund av brister i ventilationen. Nu har lokalerna totalrenoverats och sedan den 16 oktober tas patienter emot i de nya lokalerna.

– Vi kan nu stoltsera med en av Sveriges nyaste och mest arbetsmiljösäkra ortopedtekniska verksamheter, men vägen hit har varit allt annan än rak, säger Katarina Johansson, enhetschef på ortopedteknik i NU-sjukvården.

Hanterar farliga material

Ortopedteknik tillverkar individanpassade ortopedtekniska hjälpmedel för hela kroppen, exempelvis proteser, ortoser, skor och inlägg. Under tillverkningsprocesserna och justeringsmomenten avger material, såsom härdplast och kolfiber, hälsovådliga gaser och partiklar som ställer stora krav på ventilation, säkerhetsrutiner samt skyddsutrustning för att skapa en bra och trygg arbetsmiljö.

Brister i processventilationen på ortopedteknik gjorde att verksamheten belades med skyddsstopp hösten 2020. 

Genomtänkta nya lokaler

De nya lokalerna är specialbyggda efter ortopedtekniks speciella arbetsflöde och varje kvadratcentimeter är genomtänkt, in i minsta detalj. Det tidigare enda sliprummet har nu i stället blivit tre separata rum där utrustningen är anpassad efter respektive material - kolfiber, härdplast och thermoplast. Verkstadsutrymmena är planerade efter funktion och vilka material eller kemikalier som ska användas.

De nya lokalerna är nu också anpassade för modernare tillverkning.

– Som ett alternativ till att använda traditionell gipsavgjutning för att tillverka protester kan vi nu tillverka en proteshylsa direkt på stumpen. Metoden gör att en benamputerad patient kan komma hit i rullstol för att senare under dagen gå härifrån för ”egen maskin” med en protes. Det är häftigt att se! säger Katarina.

Ortopedingenjörer och ortopedtekniker

På ortopedteknik jobbar ortopedingenjörer och ortopedtekniker i ett tätt samarbete. Skillnaderna mellan yrkesgrupperna är för många okända. Ortopedingenjören är den som träffar patienten och gör bedömning av hjälpmedelsbehovet. Ortopedteknikern är den som tillverkar ortopedtekniska hjälpmedel.

– Det bästa med att vara ortopedingenjör är att kunna hjälpa människor till en bättre vardag och ökad livskvalitet, säger Anna Dahlström, ortopedingenjör.

Lång väg till nya lokaler

De tidigare omoderna lokalerna har gjort att det varit svårt att rekrytera personal till enheten, både på grund av säkerhetsrisker men också för att det varit svårt att utvecklas i sin yrkesroll. De nya lokalerna hoppas Katarina Johansson kan vara ett trumfkort i rekrytering.

– Det känns helt fantastiskt att vi äntligen har nya, fräscha, ändamålsenliga och arbetsmiljösäkra lokaler! Jag är oerhört stolt över vår verksamhet och över mina medarbetare som har följt med på denna resa, säger Katarina.

Fakta ortos och protes

Ortos
Ett hjälpmedel som stödjer och/eller korrigerar en eller flera leder. Syftet kan exempelvis vara att lindra smärta, underlätta och förbättra aktivitet eller motverka felställning.

Protes
Hjälpmedel som ersätter avsaknad kroppsdel.