Samband mellan smärta och ADHD?

Uppdaterad:
Publicerad:
Foto Anne-Katrin Kantzer
Anne-Katrin Kantzer, läkarchef på BUP i NU-sjukvården, är handledare i en ny forskningsstudie som undersöker sambandet mellan smärta och ADHD.

Barn och unga med ADHD lider ofta av smärta och inflammatoriska sjukdomar, så som astma eller allergier. Finns det ett samband? Just nu görs en forskningsstudie på just detta.

Anne-Katrin Kantzer är läkarchef på BUP i NU-sjukvården. Hon är nu handledare i en forskningsstudie som undersöker sambandet mellan inflammation och smärta hos barn med ADHD.

– Vi som jobbar med barn och unga som har ADHD ser att de ofta lider av smärta, astma och allergier. Många vuxna med ADHD har kroniska smärtsyndrom och kronisk trötthet. Men det finns få studier som har undersökt om det finns ett samband, säger Anne-Katrin Kantzer.

Hoppas kunna öka livskvalitén

Studien sker i samverkan mellan Högskolan Väst, Göteborgs universitet, barn- och ungdomspsykiatrin inom Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och NU-sjukvården, samt barnmedicinska avdelningen, Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Barn och ungdomar mellan 7-17 år som har fått diagnosen ADHD i NU-sjukvården och på Drottnings Silvias Barnsjukhus i Göteborg, inkluderas i studien. Barnen får svara på frågor om smärtupplevelser, och lämna ett salivprov och avföringsprover. 

– Om hypotesen stämmer att det finns en inflammatorisk komponent vid ADHD så är vår förhoppning att studien ska resultera i en ny behandling som kan minska smärtor och inflammationer hos barn med ADHD. Vi tror också att det kommer kunna minska andelen som drabbas av kroniska smärtsjukdomar i vuxen ålder vilket kommer leda till bättre livskvalité.

Viktigt med forskning

Anne-Katrin berättar att barn- och ungdomspsykiatrin har utvecklats enormt de senaste 30 åren vad gäller arbetssätt, behandlingar och forskning.

– Barnpsykiatrin har gjort en resa från att på 1990-talet endast vara en familjerådgivning till att nu vara en medicinsk specialitet som jobbar evidensbaserat. Jag tycker det är superviktigt att forska så att vi kan fortsätta att utveckla vården för att kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt, säger Anne-Katrin Kantzer.

Mer om studien:

Läs artikel på Högskolans Västs hemsida där huvudhandledare Nóra Kerakes berättar mer om studien: Finns ett samband mellan inflammation, smärta och ADHD? – Västpunkt (hv.se)