Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsarkiv 2022

Nyheter 2022

 • Som styrelsen meddelade den 5 maj har beslut tagits att ge NU-sjukvården i uppdrag att tillsammans med Västfastigheter aktualisera arbetet med renovering och ombyggnation av vårdavdelning för hematologi och infektion.

 • Trycket på NU-sjukvården fortsätter att vara hårt. Medan vissa verksamheter rapporterar ett något bättre läge, är situationen för andra oförändrad. Trots detta fattade NU-sjukvårdens särskild sjukvårdsledning den 11 maj beslut om att avblåsa stabsläget.

 • Hur ska jag klara mina vanliga promenader? Och kommer jag att kunna baka bullar igen? Efter en stroke kan frågorna vara många för den drabbade – men också för de anhöriga. Sedan i höstas ger NU-sjukvården strokepatienter möjlighet till rehabilitering i hemmet efter sjukhusvistelsen. Hittills har gensvaret varit mycket positivt och både patienter och närstående känner extra trygghet.

 • När trycket på vården förra veckan blev så högt att stabsläges utlöstes, bestämde NU-sjukvården att så fort som möjligt öppna en avdelning för utskrivningsklara patienter. Efter bara några timmars förberedelser kunde tio vårdplatser öppnas den 6 maj, på avdelning 54 på NÄL.

 • På NU-sjukvårdens styrelsemöte den 5 maj diskuterades vårdsituationen på sjukhuset, där trycket på både akuten och vårdavdelningar tidigare i veckan blev så hårt att NU-sjukvården utlöste stabsläge. På styrelsens agenda stod också tidsplanen för ombyggnationen av avdelningen för hematologi och infektion, samt rapport angående tillgänglighet, produktion och det ekonomiska läget för mars 2022.

 • På grund av flera samverkande orsaker är det just nu ett mycket högt tryck på sjukhuset, både på akuten och vårdavdelningar. För att mobilisera fler resurser och förkorta beslutsvägarna utlöste därför sjukhusledningen tisdagen den 3 maj stabsläge i NU-sjukvården.  

 • Mustafa Ali, ST-läkare på NU-sjukvårdens akutmottagning, har tilldelats utmärkelsen 112 Reward 2022, tillsammans med projektet för drönare med hjärtstartare. Bakom utmärkelsen står EENA, den europeiska samarbetsorganisationen för 112-organisationer.

 • Donationsprocessen är komplex och kräver träning. Det är bakgrunden till den gemensamma utbildningsdag som NU-sjukvården och Högskolan Väst arrangerat på KLC, kliniskt lärandecentrum, på Högskolan Väst. Samverkansdagen är den första inom VGR och troligtvis i hela landet.

 • Från fredag 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot kvarstår anmälningsplikten och smittspårning ska ske inom vård och omsorg. Internationell räknas spridningen av coronaviruset fortfarande som en pandemi. Den största skillnaden för patienter är att vårdens insatser kopplade till covid-19 inte längre är avgiftsfria.

 • Torsdag den 31 mars hade styrelsen för NU-sjukvården sitt tredje ordinarie möte för året. På dagordningen stod bland annat beslut om utökat uppdrag inom diabetesvården för NU-sjukvården och prioritering i sjukhusets budget för utbildningsbefattningar för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

 • ”Samarbetsviljan har lett fram till nya lokaler där de allra minsta och sköraste kan få vård.” Så motiverar juryn för Årets bygge 2022 att byggnationen av NU-sjukvårdens nya neonatal har utsetts till vinnare i kategorin renovering.

 • Efter att NU-sjukvården haft förhöjt beredskapsläge sedan årsskiftet beslutade särskild sjukvårdsledning, SSL, den 22 mars kl. 14.03 att avveckla stabsläget för covid-19 på sjukhuset och återgå till normalläge.

 • I dag, den 17 mars, har det gått två år sedan NU-sjukvården tog emot de första patienterna som behövde läggas in för covid-19. Då var sjukdomen ny och skrämmande, även för de medicinska professionerna. I dag har pandemin och dess effekter blivit en del av den vanliga – fast ovanliga – vardagen för sjukhusets alla medarbetare, oavsett om de arbetar patientnära eller inte.

 • Efter två månader med förstärkningsläge beslutade NU-sjukvården den 4 mars att sänka beredskapsnivån till stabsläge.

 • För åtta år sedan genomförde NU-sjukvården den första förstärkta yrkesintroduktionen för nyblivna sjuksköterskor. Ur denna satsning växte dagens kliniska basår fram, som är obligatoriskt för nyutexaminerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker, med tillsvidareanställning, oavsett på vilken högskola de har gått sin utbildning.

 • Från och med den 14 februari 2022 kommer partner/närstående åter vara välkomna att medfölja till gynmottagningen och obstetriska mottagningen, där bland annat ultraljudsmottagningen ingår.

 • Från måndag den 7 februari samlar NU-sjukvården, som första sjukhus i Sverige, in återkoppling från patienter inom slutenvård, öppenvård och akutsjukvård genom Feedback NU, en enkät som skickas ut via sms.

 • Lördagen den 22 januari arrangerar VGR på nytt Stora vaccinationsdagen. Den här gången deltar även NU-sjukvården, som enda sjukhus i regionen. Vaccination mot covid-19 sker endast på NÄL i Trollhättan denna dag. Du kan välja att boka tid eller komma på drop-in.

 • På grund av en mycket besvärlig situation, beslutade NU-sjukvården den 5 januari att gå upp till förstärkningsläge. Orsaken har en direkt koppling till coronapandemin, som lett till hög sjukfrånvaro på sjukhuset och i omgivande kommuner, samtidigt som trycket på vården är högt.

 • Efter snart två år i pandemins grepp är NU-sjukvårdens anställda trötta och slitna. Ändå lyckas de ställa upp och ställa om. Som enhetscheferna Marie-Louise Dahlén Lindqvist och Ida Lindahl. Tillsammans med sina medarbetare bidrar de just nu till att utjämna trycket på NU-sjukvårdens vårdavdelningar och minska överbeläggningar - genom att ta hand om utskrivningsklara patienter, som inte kan komma hem till sitt ordinarie boende.

Senast uppdaterad: 2022-01-17 14:18