Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter 2022

Nedan finns nyheter som publicerades under 2022. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Nyheter 2022

 • NU-sjukvården befinner sig i förstärkningsläge. Även VGR har gått upp i förstärkningsläge.

 • Läget inom NU-sjukvården är nu något bättre och beredskapen sänks från förstärkningsläge till stabsläge.

 • På grund av en mycket besvärlig situation, beslutade NU-sjukvården den 20 december att gå upp till förstärkningsläge. Orsaken är ökad smittspridning, högt patientinflöde till akutmottagningen, många utskrivningsklara patienter och besvärligt vårdplatsläge.

 • Under våren och hösten har 285 undersköterskor fått en välkommen kunskapspåfyllning genom modulutbildningar i bland annat vårdhygien, blodprovtagning och sårbehandling. ”Jag blev jätteglad över chansen att vara med på utbildningarna. Det är en fantastisk möjlighet att få utöka sina kunskaper så man kan känna sig duktigare och tryggare i sin arbetsroll”, säger Linda Oltegen, undersköterska på avdelning 52/55.

 • Som en följd av den ökade smittspridningen av olika virus i samhället erbjuder NU-sjukvården nu munskydd till patienter, besökare och ledsagare vid besök i sjukhusets vårdlokaler. Rekommendationen om att bära munskydd gäller från och med eftermiddagen, måndagen den 19 december.

 • Mer tid för patienten, mindre tid med administration. Med RPA, mjukvarurobotar som arbetar automatiserat, blir det möjligt. Följ med till arbetsterapin och onkologi- och cytostatikamottagningen i NU-sjukvården, där roboten sparar oändligt antal arbetstimmar.

 • Ökad smittspridning, högt patientinflöde, många utskrivningsklara patienter och besvärligt vårdplatsläge gör att NU-sjukvården går upp i stabsläge 12 december.

 • Endast en anhörig per patient, och inga syskon, tillåts nu på avdelning 23, från idag, fredag 9 december.

 • Observera att NU-sjukvården följer Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens aktuella rekommendationer för covid-19. Detta gällde även under trotjänarmiddagen.

 • Vid det sista mötet för såväl året som mandatperioden godkände NU-sjukvårdens styrelse den 1 december förvaltningsplan och budget för år 2023. Nu överlämnas underlaget till regionstyrelsen och NU-sjukvårdens nya styrelse, som tillträder efter årsskiftet. 

 • Fler än 1000 svar per vecka och en genomsnittlig nöjdhet på 90 procent. Det är kvittot efter över ett halvår med Feedback NU, en enkel enkät efter patientens sjukhusvistelse eller mottagningsbesök. 

 • Just nu görs en omorganisation och utveckling av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i NU-sjukvården. Målet är att kunna bedriva mer säker och likvärdig vård. Det görs genom att skapa robusta enheter som kan erbjuda flexibla lösningar.

 • I dag, den 14 november, är det internationella diabetesdagen. NU-sjukvårdens diabetesvård är bland de bästa i landet när det gäller livsviktiga värden för patienterna. En av dem är Lena Helldin. Som tolvåring insjuknade hon i diabetes typ 1 − och mötet med sjukvården kom att forma hennes yrkesval: "Jag valde att bli sjuksköterska, för att jag också vill göra nytta för andra människor".

 • En plats i Sveriges kommuner och regioners nationella programområde för jämlik vård och lansering av Regionalt Donationscentrum Väst (RDC Väst). 2023 tar NU-sjukvårdens Nina Ulin stora steg framåt för att förbättra donationsarbetet, både lokalt, regionalt och nationellt.

 • Den 8 november startar årets vaccinationer mot säsongsinfluensa. 

 • På styrelsemötet torsdag den 27 oktober tog NU-sjukvårdens styrelse beslut om en ny ambulansstation i Tanumshede, i samarbete med Tanums kommun, samt sjukhusets investeringsplan för nästa år. 

 • Vuxenpsykiatrin, som redan innan pandemin hade börjat i mindre omfattning med digitala besök, fick under 2020 snabbt växla upp för att sprida kunskapen i verksamheten. Digitala besök har nu blivit viktiga för att upprätthålla kontinuiteten i kontakten med patienterna och öka tillgängligheten.

 • Under coronapandemin började många verksamheter använda sig av digitala vårdmöten. Reza Mokhtari är käkkirurg inom öron-, näs-, hals- och käkkirurgiska verksamheten på NÄL. Mycket av hans jobb är praktiskt men delar av arbetet utför han sedan två år tillbaka med hjälp av digitala verktyg.

 • Vid styrelsemötet den 22 september godkände NU-sjukvårdens styrelse för sin del vårdöverenskommelsen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om nära specialiserad vård i Fyrbodal. Det innebär att NU-sjukvården från 1 november står redo att ta över vården som idag bedrivs av Aleris vid närsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors.

 • Idag börjar bokmässan i Göteborg! I NU-sjukvården har vi en rad duktiga författare. Vissa skriver facklitteratur, vissa skönlitteratur och andra både och. Lär känna några av dem!

 • Först i VGR, och troligtvis i hela landet. I Åmål har NU-sjukvårdens öppenpsykiatri, vårdcentralen Medpro Clinic och kommunens socialtjänst tillsammans skapat SamVux, Samordnad Vuxenhälsa. För den som har problem att hantera vardagen innebär detta en snabbare och enklare väg för att få hjälp. Oavsett om det handlar om psykiska eller fysiska besvär eller kanske sviktande ekonomi.

 • På mötet för NU-sjukvårdens styrelse den 1 september fick styrelsen information om hur uppdraget fortskrider som NU-sjukvården fått gällande den nära specialiserade vården i Fyrbodal (närsjukhusen). Vidare fastställde styrelsen resultatet för juli månad, samt sjukhusets budgetprocess för 2023.   

 • Läkemedelsfel i övergångar mellan olika vårdenheter är en av de allra vanligaste bristerna i vården. I NU-sjukvården har farmaceuter funnits i flera år för att stärka arbetet med läkemedelshanteringen på vårdavdelningarna. Nu finns även kliniska apotekare på akutmottagningen på NÄL.

 • Ali Nur är 19-åringen från Vänersborg som på några få veckor blivit hemma på NÄL. Som feriepraktikant är han en av 22 gymnasieungdomar som sommarjobbar i NU-sjukvårdens verksamheter.

 • De senaste dagarna har trycket på NU-sjukvården blivit allt mer ansträngt. Insatser sätts in för att ytterligare optimera både in- och utskrivningar. Men NU-sjukvården försöker också lotsa patienterna till rätt vårdnivå från början, eftersom sjukhuset märkt att det är många som kommer till akutmottagningen med åkommor där de kan få snabbare hjälp av primärvård eller 1177.

 • De senaste veckorna har signalerna varit tydliga från Folkhälsomyndigheten och VGR:s smittskydd: Spridningen av covid-19 tar på nytt fart i samhället, om än från låga nivåer. Sedan en dryg vecka tillbaka märks det även på sjukhuset. Därför återinförs flera tidigare arbetssätt, som generella besöksrestriktioner, screening vid inläggning och att besökare rekommenderas att bära munskydd.

 • På sista styrelsemötet inför sommaruppehållet den 30 juni fastställde NU-sjukvårdens styrelse resultatet för sjukhusets tillgänglighet, produktion och ekonomiska läge för maj 2022. Både maj och juni har präglats av ett kärvt vårdplatsläge, med påföljande stabslägen. På agendan stod även bland annat ny lokalbehovsplan samt information om den avbrutna upphandlingen för närsjukhusen i Lysekil, Bäckefors och Strömstad.

 • Fredag 1 juli kl. 14.15 lämnade NU-sjukvården det stabsläge som utlöstes för tre veckor sedan, på grund av högt patientinflöde och besvärligt vårdplatsläge.

 • Den 20-22 juni arrangeras The International Forum on Quality and Safety in Healthcare, en av världens största hälsokonferenser, i Göteborg. På måndagen kommer 90 av deltagarna till NU-sjukvården för att inspireras av sjukhusets flertalet gånger prisbelönade utvecklingsarbeten. 

 • Bastjänstgöring för läkare, BT, är en fristående del i specialistutbildningen för läkare som infördes i Sverige den 1 juli 2021. Det är en klinisk tjänstgöring under handledning som kompletterar de teoretiska kunskaperna under läkarutbildningen. AT-tjänstgöringen kommer successivt att ersättas av BT. Just nu har NU-sjukvården åtta BT-läkare och 93 AT-läkare.

 • På mötet för NU-sjukvårdens styrelse den 2 juni fastställde styrelsen resultatet för sjukhusets tillgänglighet, produktion och ekonomiska läge för april 2022. Samtidigt gav styrelsen NU-sjukvården i uppdrag att till september ta fram en åtgärdsplan som ska göra att sjukhuset når de mål som satts upp för digitala vårdmöten. 

 • Sjuksköterskestudenterna Kajsa Janson och Ellinor Thorvaldsson har de senaste sju veckorna praktiserat med handledningsmodellen Peer Learning hos MÄVA 1 och upplevelsen har varit enbart positiv.

 • NU-sjukvårdens sömnmottagning har drygt 200 patienter som väntar på att få inleda sin behandling mot sömnapné med CPAP-utrustning (andningsapparat). Det råder stor brist på utrustningen, även globalt. Nu efterlyser sömnmottagningen apparater som inte längre används.

 • Som styrelsen meddelade den 5 maj har beslut tagits att ge NU-sjukvården i uppdrag att tillsammans med Västfastigheter aktualisera arbetet med renovering och ombyggnation av vårdavdelning för hematologi och infektion.

 • Trycket på NU-sjukvården fortsätter att vara hårt. Medan vissa verksamheter rapporterar ett något bättre läge, är situationen för andra oförändrad. Trots detta fattade NU-sjukvårdens särskild sjukvårdsledning den 11 maj beslut om att avblåsa stabsläget.

 • Hur ska jag klara mina vanliga promenader? Och kommer jag att kunna baka bullar igen? Efter en stroke kan frågorna vara många för den drabbade – men också för de anhöriga. Sedan i höstas ger NU-sjukvården strokepatienter möjlighet till rehabilitering i hemmet efter sjukhusvistelsen. Hittills har gensvaret varit mycket positivt och både patienter och närstående känner extra trygghet.

 • När trycket på vården förra veckan blev så högt att stabsläges utlöstes, bestämde NU-sjukvården att så fort som möjligt öppna en avdelning för utskrivningsklara patienter. Efter bara några timmars förberedelser kunde tio vårdplatser öppnas den 6 maj, på avdelning 54 på NÄL.

 • På NU-sjukvårdens styrelsemöte den 5 maj diskuterades vårdsituationen på sjukhuset, där trycket på både akuten och vårdavdelningar tidigare i veckan blev så hårt att NU-sjukvården utlöste stabsläge. På styrelsens agenda stod också tidsplanen för ombyggnationen av avdelningen för hematologi och infektion, samt rapport angående tillgänglighet, produktion och det ekonomiska läget för mars 2022.

 • På grund av flera samverkande orsaker är det just nu ett mycket högt tryck på sjukhuset, både på akuten och vårdavdelningar. För att mobilisera fler resurser och förkorta beslutsvägarna utlöste därför sjukhusledningen tisdagen den 3 maj stabsläge i NU-sjukvården.  

 • Mustafa Ali, ST-läkare på NU-sjukvårdens akutmottagning, har tilldelats utmärkelsen 112 Reward 2022, tillsammans med projektet för drönare med hjärtstartare. Bakom utmärkelsen står EENA, den europeiska samarbetsorganisationen för 112-organisationer.

 • Donationsprocessen är komplex och kräver träning. Det är bakgrunden till den gemensamma utbildningsdag som NU-sjukvården och Högskolan Väst arrangerat på KLC, kliniskt lärandecentrum, på Högskolan Väst. Samverkansdagen är den första inom VGR och troligtvis i hela landet.

 • Från fredag 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot kvarstår anmälningsplikten och smittspårning ska ske inom vård och omsorg. Internationell räknas spridningen av coronaviruset fortfarande som en pandemi. Den största skillnaden för patienter är att vårdens insatser kopplade till covid-19 inte längre är avgiftsfria.

 • Torsdag den 31 mars hade styrelsen för NU-sjukvården sitt tredje ordinarie möte för året. På dagordningen stod bland annat beslut om utökat uppdrag inom diabetesvården för NU-sjukvården och prioritering i sjukhusets budget för utbildningsbefattningar för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

 • ”Samarbetsviljan har lett fram till nya lokaler där de allra minsta och sköraste kan få vård.” Så motiverar juryn för Årets bygge 2022 att byggnationen av NU-sjukvårdens nya neonatal har utsetts till vinnare i kategorin renovering.

 • Efter att NU-sjukvården haft förhöjt beredskapsläge sedan årsskiftet beslutade särskild sjukvårdsledning, SSL, den 22 mars kl. 14.03 att avveckla stabsläget för covid-19 på sjukhuset och återgå till normalläge.

 • I dag, den 17 mars, har det gått två år sedan NU-sjukvården tog emot de första patienterna som behövde läggas in för covid-19. Då var sjukdomen ny och skrämmande, även för de medicinska professionerna. I dag har pandemin och dess effekter blivit en del av den vanliga – fast ovanliga – vardagen för sjukhusets alla medarbetare, oavsett om de arbetar patientnära eller inte.

 • Efter två månader med förstärkningsläge beslutade NU-sjukvården den 4 mars att sänka beredskapsnivån till stabsläge.

 • För åtta år sedan genomförde NU-sjukvården den första förstärkta yrkesintroduktionen för nyblivna sjuksköterskor. Ur denna satsning växte dagens kliniska basår fram, som är obligatoriskt för nyutexaminerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker, med tillsvidareanställning, oavsett på vilken högskola de har gått sin utbildning.

 • Från och med den 14 februari 2022 kommer partner/närstående åter vara välkomna att medfölja till gynmottagningen och obstetriska mottagningen, där bland annat ultraljudsmottagningen ingår.

 • Från måndag den 7 februari samlar NU-sjukvården, som första sjukhus i Sverige, in återkoppling från patienter inom slutenvård, öppenvård och akutsjukvård genom Feedback NU, en enkät som skickas ut via sms.

 • Lördagen den 22 januari arrangerar VGR på nytt Stora vaccinationsdagen. Den här gången deltar även NU-sjukvården, som enda sjukhus i regionen. Vaccination mot covid-19 sker endast på NÄL i Trollhättan denna dag. Du kan välja att boka tid eller komma på drop-in.

 • På grund av en mycket besvärlig situation, beslutade NU-sjukvården den 5 januari att gå upp till förstärkningsläge. Orsaken har en direkt koppling till coronapandemin, som lett till hög sjukfrånvaro på sjukhuset och i omgivande kommuner, samtidigt som trycket på vården är högt.

 • Efter snart två år i pandemins grepp är NU-sjukvårdens anställda trötta och slitna. Ändå lyckas de ställa upp och ställa om. Som enhetscheferna Marie-Louise Dahlén Lindqvist och Ida Lindahl. Tillsammans med sina medarbetare bidrar de just nu till att utjämna trycket på NU-sjukvårdens vårdavdelningar och minska överbeläggningar - genom att ta hand om utskrivningsklara patienter, som inte kan komma hem till sitt ordinarie boende.

Senast uppdaterad: 2023-05-19 11:28