Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Apotekare tar plats på akuten

Publicerad: Uppdaterad:
Tre apotekare står utanför akutmottagningen
Apotekare Elin Edvardsson, Kristina Sörensen och Karin Nilsson arbetar som kliniska apotekare på akutmottagningen på NÄL. Målet är att stötta och avlasta läkarna och att förbättra arbetet med patienternas läkemedelslistor.

Läkemedelsfel i övergångar mellan olika vårdenheter är en av de allra vanligaste bristerna i vården. I NU-sjukvården har farmaceuter funnits i flera år för att stärka arbetet med läkemedelshanteringen på vårdavdelningarna. Nu finns även kliniska apotekare på akutmottagningen på NÄL.

Målet med apotekare på akutmottagningen är att stärka patientsäkerheten i läkemedelsfrågor, genom att läkarna får avlastning och att arbetet med att gå igenom vilka läkemedel som patienterna använder effektiviseras.   

– Förhoppningen är att vi ska bli en pusselbit i vårdarbetet som underlättar flödet, och som gör att det blir rätt från början, säger Kristina Sörensen, klinisk apotekare på akuten.

Fokus på äldre patienter som läggs in

Upp till 30 procent av äldre patienters sjukhusinläggningar tros vara direkt kopplade till läkemedelsrelaterade problem. Majoriteten av dessa problem hade kunnat förhindras. Därför är det just äldre patienter över 75 år som ska läggas in på sjukhuset som apotekarna på akuten fokuserar på. En uppgift är att gå igenom läkemedelslistor, men de är också lyhörda för andra uppgifter som läkarna vill ha hjälp med.

– Vi kan hjälpa till att rätta till fel och reda ut missförstånd. Jag upplever att patienterna är tacksamma över att få prata igenom sina läkemedel med oss. Vi kan ha ett annat fokus än läkarna och det gör att vi kompletterar varandra bra, säger Elin Edvardsson, klinisk apotekare på akuten.

– I och med vårt arbete kan många läkemedelsfrågor vara utredda och läkemedelslistan säkerställd när patienten kommer till avdelningen. Fel och missförstånd i läkemedelshanteringen kostar inte bara samhället stora summor. Framför allt orsakar det onödigt lidande för patienten, säger Kristina Sörensen.

 • Projektet Apotekare på akutmottagning pågår i NU-sjukvården i sex månader med start i maj fram till och med november månad 2022. Det ska sedan utvärderas.
 • Resultaten från andra sjukhus som prövat samma modell är lovande. När apotekare kommit in i vårdteamet har kvaliteten på läkemedelsordinationer förbättrats. Dessutom har läkare och vårdpersonal uppgett att de är mycket nöjda med samarbetet.

 • Att apotekare fyller en viktig funktion i vårdarbetet finns det också redan bevis för från andra projekt som gjorts i NU-sjukvården. Sedan 2019 ingår nu en klinisk apotekare permanent i vårdteamet på kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA). Från och med i höstas arbetar även klinisk apotekare på medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) på motsvarande sätt.

 • Bemanningen på akutmottagningen på NÄL är en (1) heltidstjänst som apotekare i sex månader, på plats dagtid, helgfria vardagar. Arbetet fördelas mellan tre apotekare, varav en är ordinarie.
 • Finansieringen delas mellan NU-sjukvården och VGR som ett led i satsningen på akutsjukvården i VGR.

Brister i läkemedelshanteringen leder ofta till läkemedelsorsakad sjuklighet, som både innebär lidande för patienten och stora kostnader för samhället i form av ökad vårdkonsumtio

Enligt rapporten Vårdskadeutvecklingen och vårdresursanvändning vid vårdskador i Västra Götalandsregionen som undersökte vårdskador i VGR inom somatisk slutenvård av vuxna 2013-2015, hade åtta procent av patienterna läkemedelsrelaterade vårdskador under vårdtiden. Det beräknades att 39 procent av dem var undvikbara.

Kostnaden för läkemedelsrelaterade vårdskador uppskattades kosta VGR 36 miljoner kronor årligen.  Vårdskadedagarna relaterad till läkemedel uppskattades till 5 000 dagar.

Vanliga brister i läkemedelslistan under vårdtiden

 • Läkemedel saknas
 • Avslutad läkemedelsbehandling står felaktigt kvar på listan
 • Avvikelse dosering
 • Avvikelse styrka
 • Läkemedel ordinerade vid avvikande tidpunkt
 • Dubbla ordinationer
 • Fel beredningsform av läkemedel

Sjukvårdsapoteket arbetar med NU-sjukvårdens läkemedelsförsörjning. I arbetsuppgifterna ingår att avlasta vårdpersonal genom att planera sortiment, beställa, packa upp, bereda och iordningställa läkemedel samt producera dospåsar för slutenvården. Vidare arbetar de med att underlätta läkemedelsarbetet på avdelningarna vid övergången mellan olika vårdgivare. Helhetsarbetet ska säkerställa att rätt läkemedel finns på rätt plats vid rätt tidpunkt till rätt patient.

Antal anställda: 40 inom professionerna apotekare, receptarie, apotekstekniker, sjuksköterska och undersköterska. Av dessa arbetar 17 på vårdavdelning på dagtid, helgfria vardagar

Läkemedelsförråd i NU-sjukvården: 65 läkemedelsförråd, tre vårdnära lager på NÄL och ett på Uddevalla sjukhus, samt ett vätskelager på vardera sjukhus. Sjukvårdapoteket sköter om de 40 största.

Vanligast läkemedlet i NU-sjukvården: Alvedon

 
 • Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarie. De är legitimationsyrken.
 • Apotekare: omfattar fem års heltidsstudier, varav ett halvt års praktik.
 • Klinisk apotekare: är en påbyggnadsutbildning på ett år. Apotekar- eller farmacie magisterexamen krävs för att få gå utbildningen. En klinisk apotekare har mer fokus på vården och patientarbetet än en vanlig apotekare.  
 • Receptarie: omfattar tre års heltidsstudier inklusive cirka 15 veckors praktik på apotek.
 • Apotekstekniker: omfattar ett och ett halvt års heltidsstudier på Yrkeshögskolan.
Publicerad: