Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

NU-sjukvården lämnade stabsläget fredag 1 juli kl. 14.15

Publicerad: Uppdaterad:

Fredag 1 juli kl. 14.15 lämnade NU-sjukvården det stabsläge som utlöstes för tre veckor sedan, på grund av högt patientinflöde och besvärligt vårdplatsläge.

− Under detta stabsläge har vi på ett imponerande sätt flyttat fram positionerna i viktiga delar, säger sjukhusdirektör Björn Järbur.

−  Det finns fortfarande saker kvar att utveckla och förbättra, vi kommer att behöva fortsätta arbeta för att hitta andra arbetsformer nu i sommar, men även under hösten.

− Det har fungerat mycket bra i stora sjukhusledningen, att alla verksamhetschefer har varit direkt involverade har gett snabba och konkreta resultat. Det ger mersmak för framtiden, att arbeta i en större stab på detta sätt.

− Nu lämnar vi stabsläget, men även i normalläget har vi utmaningar kvar. Vi är mitt uppe i sommarperioden och ser en ökning i samhället med smitta av covid-19, om än från låga nivåer.

−  Det verkar dock som om de aktuella varianterna av coronaviruset ger lägre risk för allvarlig sjukdom, vilket skulle vara positivt för sjukhuset.

− Tack för allas stora engagemang, på alla nivåer!

Tidigare information:

Sjukhusdirektör Björn Järbur fattade beslut om stabsläge den 10 juni. Orsaken är ökat inflöde av patienter hittills i år, jämfört med de två senaste åren. Detta har lett till mycket stora problem med tillgängliga vårdplatser inom samtliga tre områden på sjukhuset.

– Vi kan i dagsläget inte få fram fler vårdplatser på kort tid, säger Björn Järbur. Nu ligger fokus på att förbättra och effektivisera flödena av patienter till, inom och ut från sjukhuset. Stabsläget ger oss möjlighet att snabbare förändra processer och beteenden.

– Vårdplatsbrist leder till överbeläggningar vilket i sin tur medför patientsäkerhetsrisker och försämrad arbetsmiljö. Vi utlöser därför stabsläge för att snabbt komma till rätta med de akuta problemen och lägga en bättre grund inför resten av sommaren.

Publicerad: