Från NU-sjukvårdens styrelse 1 december: Förvaltningsplan och budget godkända för 2023

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Vid det sista mötet för såväl året som mandatperioden godkände NU-sjukvårdens styrelse den 1 december förvaltningsplan och budget för år 2023. Nu överlämnas underlaget till regionstyrelsen och NU-sjukvårdens nya styrelse, som tillträder efter årsskiftet. 

Förvaltningsplan och detaljbudget 2023 

Förvaltningsplanen och detaljbudgeten tydliggör både för den egna organisationen vad som ska göras under året och vilket ansvar styrelsen tar gentemot Västra Götalandsregionens (VGR) högre politiska organisation. I dokumenten beskrivs också vilka bedömningar som gjorts avseende vad som är genomförbart och realistiskt, utifrån de förutsättningar som givits.  

Delmålen som NU-sjukvården som ska arbeta mot fram till 2025 är gemensamma för samtliga sjukhus i VGR. De utgår från perspektiven: nära invånaren, hälsofrämjande och förebyggande, sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem, samt ledarskap och kompetensförsörjning. 

Möjligheterna att lösa bemanningen och effekterna av de höga inflationsnivåerna är faktorer som kommer bli avgörande för hur väl NU-sjukvården lyckas nå målsättningarna. Totalt ökar intäkt- och kostnadsbudgeten 2023 med motsvarande 1,2 procent jämfört med budget 2022. Den negativa budgetdifferensen inför 2023 bedöms ligga på 215 miljoner kronor, vilket innebär att NU-sjukvården kommer att behöva arbeta med effektiviseringar även nästa år 

Budgetprocessen inför 2023 påverkas av att 2022 är ett valår. Det innebär att NU-sjukvårdens nya styrelse kommer att ta ställning till ett reviderat förslag på budget i balans den 2 mars. 

Samverkansavtal med Högskolan Väst om biblioteket 

Som en del av NU-sjukvårdens strategiska partnerskap med Högskolan Väst har ett förslag tagits fram för hur samarbetet mellan biblioteken kan utökas. Vid mötet beslutade styrelsen att ingå ett samverkansavtal med högskolan om NU-sjukvårdens bibliotek. Avtalet innebär att högskolan åtar sig att administrera och ta hand om driften av NU-sjukvårdens biblioteksverksamhet. Dock kommer NU-sjukvården fortfarande att äga biblioteket. Målet med den utökade samverkan är att skapa ett samlat, större och mer kvalitativt medicinskt bibliotek tillsammans.   

Tilläggsöverenskommelser 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har arbetat fram fyra tilläggsöverenskommelser som berör NU-sjukvården. De omfattar:  

  • ny akutambulans och stärkt tillgänglighet prehospital vård 
  • avslut uppdrag samverkande sjukvård  
  • avslut uppdrag närsjukvårdsteam 
  • utrustning och utbildning kopplat till IVPA.  

Detta är viktiga frågor och styrelsen vill understryka att specialiserad vård nära invånaren, både är och kommer vara än mer viktigt framöver. Styrelsen delar inte nämndens uppfattning om nya arbetsformer och utbudsstruktur. Gjorda bedömningar och riskanalyser skickas till de nya hälso- och sjukvårdsnämnderna som underlag för det fortsatta arbetet. Samtidigt framhåller styrelsen vikten av att göra allt för att det konstruktiva arbetet kring samverkande sjukvård ska fortsätta. 

Ny mandatperiod, ny styrelse  

I och med att NU-sjukvårdens nuvarande styrelse nu avslutar sitt uppdrag tog styrelseordförande Peter Heie tillfället i akt att rikta sig till NU-sjukvårdens styrelseledamöter med ett stort tack, i några avslutande ord och en blomma:   

 Jag är glad för det samarbete och den goda anda vi haft under mandatperioden. Våra dialoger har präglats av stort engagemang och transparens och har bidragit till att vi tagit oss framåt på ett bra sätt.   

Handlingar till mötet 1 december 

Vid nästa ordinarie möte sammanträder en ny styrelse för NU-sjukvården (se nedan). Datum utannonseras senare. 

Pressmeddelande från NU-sjukvårdens styrelse publiceras på detta sätt så snart som möjligt efter styrelsens sammanträde. 

NU-sjukvårdens styrelse från 2023

Nr 

Förnamn 

Efternamn 

Parti 

Postadress 

Uppdragstyp 

Ledamöter 

 

 

 

 

 

1 

Anna 

Kahn 

V 

Mellerud 

ordförande 

2 

Angelica 

Lundgren Bielinski 

M 

Trollhättan 

vice ordf 

3 

Moez 

Dharsani 

S 

Trollhättan 

 

4 

Maria 

Radivoj 

S 

Nossebro 

 

5 

Fredrik 

Södersten 

M 

Uddevalla 

 

6 

Rose-Marie 

Antonsson 

SD 

Ljungskile 

 

7 

Paula 

Törnqvist 

KD 

Mellerud 

 

8 

Kenneth 

Gustavsson 

C 

Ed 

 

9 

Marlene 

Esbjörnsdotter Midvedt 

MP 

Strömstad 

 

Ersättare 

 

 

 

 

 

1 

Ann-Mari 

Jonasson 

S 

Brålanda 

 

2 

Simone 

Fischer 

M 

Strömstad 

 

3 

John 

Alexandersson 

SD 

Ljungskile 

 

4 

Annette 

Ternstedt 

V 

Dals Långed 

 

5 

Lars 

Tysklind 

L 

Strömstad 

 

 


Kontakt  

Peter Heie, NU-sjukvårdens styrelse, ordförande. Tel: 070-313 86 80 
 
Carina Åström, NU-sjukvårdens styrelse, vice ordförande. Tel: 070-290 60 85