Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 inte längre en allmän- och samhällsfarlig sjukdom
− vad innebär det?

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Från fredag 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot kvarstår anmälningsplikten och smittspårning ska ske inom vård och omsorg. Internationell räknas spridningen av coronaviruset fortfarande som en pandemi. Den största skillnaden för patienter är att vårdens insatser kopplade till covid-19 inte längre är avgiftsfria.

− Detta innebär inte så stora förändringar i vardagen, varken för våra patienter eller medarbetare. Men medicinskt är det en milstolpe. Nu hör covid-19 till samma kategori sjukdomar enligt smittskyddslagen som påssjuka och mässling, i stället för ebola och smittkoppor, säger Olof Ekre, chefsläkare i NU-sjukvården.

Sammanställning av vad som förändras - och vad som inte förändras

Det är riksdagen som beslutat att covid-19 ändrar klassning enligt smittskyddslagen, och regeringen som beslutat att sjukdomen fortfarande är anmälningspliktig för behandlande läkare.

Att en sjukdom är anmälningspliktig är en signal om att den är allvarlig och att samhället vill ha koll på när, var och hur den sprids, för att kunna sätta in åtgärder vid behov.

Ett 30-tal allmänfarliga sjukdomar

Enligt smittskyddslagen finns det olika kategorier av anmälningspliktiga sjukdomar. Det finns ett 30-tal som räknas som allmänfarliga sjukdomar, exempelvis tuberkulos (TBC), difteri och legionella, men alltså inte längre covid-19.

Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Att en sjukdom räknas som allmänfarlig innebär därför bland annat att behandlande läkare ska ge särskilda förhållningsregler till de patienter som har eller misstänks ha sjukdomen, för att förebygga smittspridning.

För covid-19 har det tidigare bland annat handlat om det som officiellt betecknades som förhållningsregler för hushållskontakter, men som i folkmun kallades familjekarantän.

Tre samhällsfarliga sjukdomar

Bland de allmänfarliga sjukdomarna finns även sjukdomar som räknas som samhällsfarliga.

Med samhällsfarliga sjukdomar avses, enligt smittskyddslagen, allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

De extraordinära smittskyddsåtgärderna kan exempelvis handla om att spärra av vissa geografiska områden eller att personer som utsatts för smitta ska hållas i karantän i en särskild byggnad eller ett visst område, utan att få lämna byggnaden eller området och inte få ta emot besök. Just dessa åtgärder har inte använts i Sverige för covid-19, men i andra länder.

I dagsläget räknas ebola, SARS och smittkoppor som samhällsfarliga i Sverige, men alltså inte längre covid-19.

Inte längre avgiftsfritt för covid-19

Den största skillnaden för patienter från den 1 april är att provtagning, vård och behandling av covid-19 inte längre är avgiftsfri, när sjukdomen inte räknas som allmän- och samhällsfarlig.

Patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 betalar därför samma avgifter som för andra sjukdomar för provtagning, vård och behandling på sjukhus och vårdcentraler.

Från den 1 april höjs avgiften för den som ligger inlagd för vård på VGR:s sjukhus från 100 kronor per vårddygn till 110 kronor. Det finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienter med lång vårdtid på sjukhuset inte betalar mer än 1650 kr per 30-dagars-period. 

Alla inreseregler slopas

Från den 1 april är finns inte längre några särskilda regler för inresa till Sverige. Då kan resenärer från hela världen resa in i Sverige utan att visa upp negativt covid-19-test, vaccinationsintyg eller andra typer av intyg. Den möjligheten har funnits för medborgare i EU/EES-länder sedan 9 februari.

− De förändringar om sker nu kan tolkas som vi inte längre har en pandemi av covid-19, eller att viruset inte längre är smittsamt. Det stämmer ju inte. Det är fortfarande avgörande att vaccinera sig och vara noga med handhygienen och gärna hålla avstånd, när det går, säger Olof Ekre, chefsläkare i NU-sjukvården.

Källor:

Vad förändras 1 april?

 • Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.
 • Covid-19 ger inte rätt till avgiftsfri provtagning, vård och behandling. 
 • Försäkringskassans coronarelaterade åtgärder och ersättningar upphör. Det betyder bland annat att karensdagen vid sjukdom återinförs och att ersättningar till riskgrupper har försvunnit.
 • Det går inte att boka särskild sjukresetaxi för patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.
 • Alla regler kopplade till covid-19 för inresa till Sverige slopas. Resenärer från hela världen kan resa in i landet utan att visa upp negativt covid-19-test, vaccinationsintyg eller andra typer av intyg. Den möjligheten har funnits för medborgare i EU/EES-länder sedan 9 februari.

Vad förändras inte?

 • Covid-19 är fortfarande en anmälningspliktig sjukdom.
 • Smittspårning av covid-19 ska fortsätta inom vård och omsorg.
 • Spridningen av covid-19 räknas fortfarande som en pandemi, alltså en ny virussjukdom där smittan finns större delar av världen.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vem som bör provtas för covid-19 förändras inte.
 • Screeningprovtagningen av patienter, exempelvis de som läggs in på sjukhuset fortsätter enligt nuvarande rutin i NU-sjukvården. Troligtvis sker justering i rutinen under vecka 15.
 • Patienter som skrivs ut till kommunal vård och omsorg ska fortsatt screeningprovtas innan utskrivning.
 • Besöksrestriktionerna i NU-sjukvården kvarstår. Det innebär en till två medföljande till patienter på mottagningsbesök och en till två besökare till inlagda patienter på avdelningarna, om inte annat överenskommits med aktuell enhet.
 • NU-sjukvårdens patienter erbjuds fortfarande munskydd vid sjukhuset entréer och på respektive avdelning och mottagning.
 • NU-sjukvårdens entrévärdar finns kvar, till 19 april.
Senast uppdaterad: 2023-05-19 11:38