Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

NU-styrelsen: ”Tack till alla för gediget arbete på samtliga nivåer”

Publicerad: Uppdaterad:

På sista styrelsemötet inför sommaruppehållet den 30 juni fastställde NU-sjukvårdens styrelse resultatet för sjukhusets tillgänglighet, produktion och ekonomiska läge för maj 2022. Både maj och juni har präglats av ett kärvt vårdplatsläge, med påföljande stabslägen. På agendan stod även bland annat ny lokalbehovsplan samt information om den avbrutna upphandlingen för närsjukhusen i Lysekil, Bäckefors och Strömstad.

Fortsatt påverkan på tillgänglighet och produktion

Maj månad har varit en kärv månad, och NU-sjukvården gick den 3 maj upp i stabsläge kopplat till högt patientinflöde och besvärligt vårdplatsläge. Stabsläget avslutades den 11 maj, med viss kvarstående problematik med bemanning och vårdsplatssituation inför stundande sommarperiod.

En bidragande orsak till den höga beläggningen är att medelvårdtiden för somatisk slutenvård har ökat under året, både jämfört med 2019 och 2021. Den längre medelvårdtiden leder till fler vårddagar i år jämfört med 2021 men inte jämfört med 2019 då NU-sjukvården hade fler disponibla vårdplatser.

Fredag den 10 juni gick NU-sjukvården återigen upp i stabsläge, för att hantera situationen med fortsatt högt patientinflöde och besvärligt vårdplatsläge. Sedan dess har sjukhusledning och samtliga verksamhetschefer arbetat intensivt med fokus på inflödet av patienter till sjukhuset, vårdprocessen genom sjukhuset samt utskrivningsprocessen. Fredag 1 juli kl. 14.15 lämnade sjukhuset stabsläget.

− Det är flertalet åtgärder som är i gång, ett exempel är att de flesta verksamheter nu tillämpar förstärkt läkarbemanning på helgerna. Det har också införts helgtjänstgöring för medicinska sekreterare. Detta innebär att patienter inte blir kvar i onödan under helgerna, vilket brukar kunna leda till överbeläggningar i veckans början, som hade kunnat undvikas, säger Carina Åström, vice ordförande NU-sjukvårdens styrelse.

− Det är många på sjukhuset som engagerar sig, och jag vill tacka alla för det gedigna arbete som sker på samtliga nivåer för att förbättra situationen, fortsätter hon.

Ny lokalbehovsplan för NU-sjukvården

Styrelsen beslutade att tillstyrka NU-sjukvårdens nya lokalbehovsplan. Den tidigare lokalförsörjningsplanen togs fram 2014, och är inte längre aktuell, då mycket av de åtgärder som planerades har genomförts. Den nya lokalbehovsplanen ger en inriktning för framtida förändringar på NÄL, Uddevalla sjukhus och Brinkåsen.

För att få budgetmedel till ägarstyrda fastighetsinvesteringar (ÄFI) samt mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar (MÄFI) kräver Västra Götalandsregionen att det finnas en lokalbehovsplan. Detta för att Västra Götalandsregionen vill se att förvaltningarna, som NU-sjukvården, har en långsiktig plan gällande lokaler.

Sjukhusledningen har beslutat att maximalt 7 procent av NU-sjukvårdens budget får läggas på lokaler, detta för att fokusera på kostnader kopplat till värdeproduktion till patienter. Sjukhuset lägger just nu 6,7 procent av den totala budgeten på lokaler och energi.

I samband med ny- och ombyggnationer på sjukhuset finns ett antal myndighetskrav samt krav från VGR, exempelvis från vårdhygien, som måste tillgodoses.

− Detta innebär exempelvis att vi på NÄL sannolikt inte kommer få plats med mer än cirka 21-22 vårdplatser efter en renovering och ombyggnation på samma yta där vi idag får plats med 26 platser, säger Björn Järbur, sjukhusdirektör.

Kommunal, Vision och Vårdförbundet och SACO ställer sig positiva till att sjukhuset har tagit fram en ny omfattande och långtgående lokalbehovsplan, men ställer sig oeniga i ärendet till hur processen gått till. Anledningen är att det upplevs varit en snabb process på ett stort ärende med sent färdigställd rapport, vilket försvårar att hinna stämma av innehållet med medlemmarna.

Tilläggsbeslut för utrustningsinvestering och fastighetsinvestering i projekt om- och tillbyggnad av operationsenhet för kirurgi, NÄL


Styrelsen för NU-sjukvården föreslår regionstyrelsen att godkänna den utökade kostnaden för utrustningsinvestering på 19 miljoner kronor. Samt föreslår styrelsen att regionstyrelsen ska godkänna den utökade kostnaden för fastighetsinvestering på 82 miljoner kronor.

Upphandling avbröts

Nyligen stod det klart att upphandlingen av den öppna specialiserade vården vid närsjukhusen Bäckefors, Lysekil och Strömstad måste avbrytas på grund av att beställaren, Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, inte fått in några anbud.

Bakgrunden är att det befintliga avtalet med den privata aktören Aleris löper ut den 31 oktober i år. Aleris har valt att inte förlänga avtalet, därför behövs en annan lösning finnas på plats från den 1 november.

Fråga har inkommit från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden till NU-sjukvården om att tillfälligt gå in i avvaktan på att beställaren hittar en annan form. Inga beslut är tagna och ärendet kommer att tas upp på NU-sjukvårdens styrelsepresidium i augusti för diskussion.

----

  • Carina Åström, NU-sjukvårdens styrelse, vice ordförande. Tel: 070-290 60 85 
  • Peter Heie, NU-sjukvårdens styrelse, ordförande. Tel: 070-313 86 80

---

Handlingar till 30 juni. På denna sida läggs även protokollet upp

Pressmeddelande från NU-sjukvårdens styrelse publiceras på detta sätt så snart som möjligt efter styrelsens sammanträde. 

Publicerad: