Barn- och ungdomspsykiatrin samlas i BUP-centrum

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Just nu görs en omorganisation och utveckling av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i NU-sjukvården. Målet är att kunna bedriva mer säker och likvärdig vård. Det görs genom att skapa robusta enheter som kan erbjuda flexibla lösningar.

I Västra Götalandsregionen finns sedan 2017 en regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin (BUP). I den står det att målet är att ”samtliga barn och ungdomar i regionen ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet”.

Den nya organisationen planeras utifrån två centrum. Det ger en organisation där man kan samordna arbetsformer och rutiner.

– Fördelen med BUP-centrum är många. Vi får robusta enheter som inte påverkas lika mycket av personalfrånvaro, vi kan lättare samordna våra arbetssätt och får också ett annat utbyte av våra kollegors kompetens. Tidigare blev det en oönskad variation på hur vi genomförde arbetet vilket inte gav jämlik vård, säger Lars Ahngnell, verksamhetschef för BUP i NU-sjukvården.

Karta BUP:s utbudspunkter
Karta BUP:s utbudspunkter

BUP-centrum

Just nu planeras det för två BUP-centrum i NU-sjukvården. På BUP Öst och BUP Väst kommer alla BUP:s yrkeskategorier finnas representerade och samtliga typer av besök kommer att utföras.

Lokalerna för BUP Öst i Trollhättan håller på att färdigställas och planerad inflyttning är i januari 2023. BUP Väst kommer att samlas på Uddevalla sjukhus efter årsskiftet.

Utöver BUP Öst och Väst finns också enheter för intensiva insatser, barn 0-5 år, ätstörningsmottagning samt slutenvårdsenhet med akutmottagning.

Satelliter nära patienterna

Kopplat till BUP-centrumen planeras det för fyra satellitmottagningar där vissa typer av besök ska kunna erbjudas, exempelvis läkemedelsuppföljningar hos sjuksköterska, psykopedagogiska insatser samt behandlingsinsatser. De besök som är ofta förekommande kan utföras på satelliterna medan utredningar och förstabesök utförs på BUP-centrum.

Till BUP Väst hör satellitmottagningarna i Lysekil och Strömstad och till BUP Öst en mottagning i Bäckefors. Det planeras även för en mottagning i Åmål.

– NU-sjukvården har ett stort upptagningsområde med långa reseavstånd för patienterna. Satellitmottagningarna behövs för att kunna ge vård nära patienten, säger Lars.

Nya arbetssätt och samordnade rutiner

Förutom att BUP har omorganiserats organisatoriskt så har det också gjorts ett stort arbete kring nya arbetssätt, samordnade rutiner och man har under de senaste två åren börjat använda digitala verktyg som exempelvis digitala vårdmöten.

– Ett nytt BUP håller på att växa fram. Vi har behövt se över alla delar och samverkan mellan dessa för att få till en så bra vård som möjligt inom barn- och ungdomspsykiatrin, säger Lars.

Mer information

I Västra Götalandsregionen finns sedan 2017 en regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin. I den står det att målet är att ”samtliga barn och ungdomar i regionen ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet”. Projektarbete gällande ny organisering av BUP i NU-sjukvården påbörjades 2019. 

”En väg in” är ett regionalt kontaktcenter som hjälper barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. Kontaktcentret öppnade under våren 2022 och är en del i arbetet med att uppfylla målen i den regionala utvecklingsplanen. Läs mer om En väg in här: En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland - 1177 

Tidigare nyhet från 2019 om BUP:s förändringsresa: Ett nytt BUP växer fram