Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronapandemin medför flera tillfälliga förändringar inom NU-sjukvården, exempelvis vad gäller besök på sjukhuset och verksamheten på vissa enheter.  Läs mer på NU-sjukvården samlingssida om coronavirus

Ett nytt BUP växer fram

Just nu görs en omorganisation och utveckling av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i NU-sjukvården. Målet är att kunna bedriva evidensbaserad, säker och likvärdig vård. Det ska man göra genom att skapa större robustare enheter med mer flexibla och mobila lösningar.

I Västra Götalandsregionen finns sedan 2017 en regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin (BUP). I den står det att målet är att ”samtliga barn och ungdomar i regionen ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet”.

I NU-sjukvården och övriga förvaltningar i Västra Götalandsregionen arbetas det nu med att uppfylla dessa mål.

Likvärdig vård

BUP i NU-sjukvården har idag 150 medarbetare fördelade på 14 olika enheter. Vården ska vara likvärdig oavsett enhet men i dagsläget varierar arbetssätt och utbud mellan lokala enheter. Den nya organisationen planeras utifrån några större centra. Det ger en mer robust organisation där man kan samordna arbetsformer och rutiner.

– Vi behöver hela tiden utvecklas som organisation. Som det är idag kan vi bli utan viss kompetens på en enhet exempelvis vid föräldraledighet. Det är även en oönskad variation på hur vi genomför arbetet och det ger inte jämlik vård, säger Lars Ahngnell, verksamhetschef för BUP i NU-sjukvården.

Närvaro på fler platser och mer mobilt

En centralisering kommer inte innebära minskad lokal närvaro. Den nya strukturen ska stödja ett arbetssätt där BUP möter patienter på fler ställen än idag, men kanske inte alla dagar i veckan. Den mobila verksamheten planeras också att utökas vilket kommer möjliggöra för fler hembesök. Man planerar även att börja använda sig av nya arbetssätt såsom digitala vårdmöten.

Medarbetarna i BUP:s verksamheter är med i utvecklingen

I arbetet med den regionala utvecklingsplanen har verksamheten fokuserat på vad BUP:s uppdrag är och hur detta ska genomföras. I arbetet har cirka 20 procent av alla medarbetare på BUP varit involverade och arbetat fram åtgärdsförslag och underlag för de pilotarbeten som nu är igång.

Exempel på ett pilotarbete är öppenvårdsmottagningen i Bäckefors som undersöker arbetssätt för att kunna ge möjlighet till digitala vårdkontakter exempelvis vid uppföljning av en patient. Ett annat exempel är öppenvårdsmottagningen i Trollhättan som jobbar med att standardisera behandlingskonferenser kring patienter.

– Förändringarna görs inte på grund av att spara på ekonomin, säger Lars Ahngnell. Däremot har vi i samband med sparbetinget slagit samman enheter i enlighet med omorganisationens plan. Så vi kan redan nu samordna arbetsformerna mellan enheterna, de har gemensamma APT:n och samma rutiner.

Hösten 2019 väntas beslut

Än är ingen organisationsstruktur bestämd eller var enheterna kommer vara placerade framöver. Tillsammans med medarbetarna, patienter och närstående jobbar projektgruppen med att ta fram ett förslag. Detta ska sedan skickas till politikerna. Under hösten 2019 väntas beslut komma om detta.

– Det är jätteviktigt att medarbetare, patienter och närstående är med och är delaktiga i denna utveckling. I denna dialog måste givetvis även befolkningens representanter, de politiskt förtroendevalda delta. Det kommer göra att vi kan få till en bättre vård i barn- och ungdomspsykiatrin, säger Lars Ahngnell.

Mål och syfte från den regionala utvecklingsplanen:

Målet är att samtliga barn och ungdomar i regionen, oavsett var man bor eller vilka barn‐ och ungdomspsykiatriska behov man har, ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet.

Senast uppdaterad: 2019-06-04 07:50